Rockwool

Rockwool er verdensledende innen isolasjon og en stor forbruker av energi. Enorme mengder energi, i form av koks, gass og strøm benyttes i prosessene for å lage verdens beste isolasjon. Rockwools fabrikk i Trondheim hadde et behov for å få på plass energiledelse i henhold til ISO 50001-standarden.

Med god støtte fra Enova fikk Rockwool på plass et energioppfølgingssystem og en god målerstruktur slik at man hadde datagrunnlaget som skulle til for å utarbeide en tiltaksliste. Det viste seg at det var mye å hente på å optimalisere energibruken. Lønnsomme tiltak ble umiddelbart iverksatt, mens ulønnsomme tiltak som hadde en stor miljøgevinst var det mulig å få støtte fra Enova for å realisere.

Resultatet av denne prosessen er at oppfølging av energibruk har fått en like sentral plass i den daglige driften som oppfølging av HMS. Det er helt i tråd med intensjonene og det viser seg at systematisk energiledelse gir store besparelser og vises direkte på bunnlinja til fabrikken.