Europris

Petter Wilskow, HR & Juridisk direktør, og Johnny Steiro, Leder for Butikkservice, i Europris er svært fornøyde: «Som en stor aktør i lavprismarkedet, har vi et samfunnsansvar. Vi ønsket å spare energi, og vi endte opp med å også spare mye penger.» 

Europris har, i samarbeid med Entro, redusert energiforbruket i sine butikker med 13 % på tre år. Besparelsen er nå 6,3 millioner kWh, eller ca 4,7 millioner kr per år. Energien spart tilsvarer halvparten av produksjonen fra alle solceller installert i Norge!

Besparelsene er oppnådde gjennom å drifte butikkene bedre, uten noen investeringer. Entros rolle er å følge opp energiforbruket i butikkene ved hjelp av systemet Optima, og bistå med faglig rådgivning.

Europris er svært fornøyde med samarbeidet, og utvider det nå til å omfatte avfall. Nå skal alle våre 240 butikker følges opp tett for å sikre at vi kildesorterer så mye som mulig og dermed reduserer restavfallet. På den måten sparer vi både miljøet og penger. Arbeidet med å redusere energiforbruket fortsetter videre. «Vi ønsker å takke alle flinke medarbeidere, som har fått et økt fokus på energieffektiv drift. Dette er noe vi alle skal være skikkelig stolte av», sier Petter og Johnny.  

Beregningen

6,3 GWh/år i besparelser. (12 måneders rullerende temperaturkorrigert forbruk)

Tilsvarer: