DNB Næringseiendom AS – Strategisk partner

Det har vist seg fullt mulig å redusere energibruken med 20 prosent over en fireårsperiode. Resultatene fra de siste seks årene med kontinuerlig enøk-arbeid er at DNB Næringseiendom har en besparelse i form av ikke kjøpt energi tilsvarende 175 millioner kroner. Dette bidrar til å holde leietakerkostnadene nede og konkurranseevnen til DNB Næringseiendom oppe. I tillegg vet vi at energi er en meget viktig komponent når klimaregnskapet skal gjøres opp. Enøk-arbeid er garantert lønnsomt!