Aberdeen Asset Management

Aberdeen Asset Management har, som flere andre store eiendomsforvaltere, inkludert Corporate Social Responsibility (Samfunnsansvar) i sin virksomhetsprofil – rett og slett fordi det har blitt lønnsomt å drive miljøvennlig. Et bygg som er energieffektivt sparer miljøet for klimagassutslipp, leietakerne for høye energikostnader – og øker lønnsomheten til eierne. Når Entro ble valgt som samarbeidspartner, er det for å overvåke energiforbruket og avfallsstrømmen i Aberdeens om lag 100 bygg i Norge, og å lede Aberdeen systematisk gjennom konkrete miljøtiltak.

Optima Energi, Entros programvare for energiovervåking, blir et viktig verktøy for å få komplett og enkel oversikt over Aberdeens nær 1,1 million kvadratmeter i Norge. Overvåkingssystemet loggfører informasjon om eiendommenes energiforbruk, avfallsstrøm og karbonutslipp. Basert på denne informasjonen kan rådgiverne i Entro enkelt analysere seg frem til konkrete tiltak som vil gi besparelser og gevinst. «Dette er faktabasert miljøeffektivisering,» sier Tor Lindholt, daglig leder i Entro. «De rådene vi gir er basert på faktisk forbruk og utslipp, ikke generelle råd. Vi plukker de eplene som henger lavest først. Investeringene som skal til for å bedre energieffektiviteten har ofte rask gevinst og noen tjener seg inn allerede i løpet av et år».

«Aberdeen-avtalen er en del av en tydelig trend der de store eiendomsforvaltere får miljøaspektet mer og mer inn på toppnivå i organisasjonen. Styrer og eiere har i stor grad inkludert et CSR-perspektiv i virksomhetens overordnede mål. Denne nye trenden betyr at slike virksomheter ønsker å ta et reelt samfunnsansvar ved å drive bærekraftig», mener Lindholt.