Entro jobber med 25 av de 100 største selskapene i landet, og har kunder innen alle segmenter i markedet

Ønsket om reduserte energikostnader og en best mulig miljøprofil er felles for alle våre kunder. I så måte spiller det mindre rolle om man er byggeier, eiendomsforvalter eller leietaker. Vi ser at dette også gjelder enten man bruker byggene til næringsvirksomhet, til å drive offentlig forvaltning eller til industriproduksjon.

I Norge forbruker yrkesbygg i følge Statistisk sentralbyrå ca 29 TWh – 29 milliarder kilowatt-timer – pr år. Vi i Entro erfarer at dette er 20 til 30 prosent for mye, og vi har støtte for vårt syn hos både NVE, Enova og SINTEF. Norske virksomheter som benytter seg av næringsbygg betaler med andre ord minst 5 milliarder kroner årlig for mye i energi – ikke fordi strømprisen er for høy, men fordi byggene ikke er optimalisert i forhold til energibruken. I Entro har vi spisset vår kunnskap inn mot næringsbygg, offentlige bygg og industrivirksomhet.

Her kan du lese mer om noen av de oppdragene vi har utført.
Ønsker du mer informasjon, fra oss eller våre oppdragsgivere?
Ta kontakt

Referanser

Europris

Europris har spart energi tilsvarende halvparten av Norges solceller. «Vi har redusert butikkenes energiforbruk med 13 %, uten å investere. Nå skal vi gjøre de samme med avfallet.»

Referanser

Avinor

Avinor på Trondheim Lufthavn Værnes har satt seg tøffe mål både innen energibruk og miljø. Værnes skal bli den mest miljøvennlige og energieffektive flyplassen i Norge.

Referanser

Aberdeen Asset Management

Aberdeen Asset Management har, som flere andre store eiendomsforvaltere, inkludert Corporate Social Responsibility (Samfunnsansvar) i sin virksomhetsprofil – rett og slett fordi det har blitt lønnsomt å drive miljøvennlig.