Entro leverer skreddersydde energi- og miljørapporter ut i fra parameterne, størrelsen og hyppigheten kunden ønsker.

Rapportering

Når man skal ha kontroll på sine energi- og miljøkostnader så vil det være flere ulike deler av organisasjonen som trenger forskjellig informasjon. Dette kan innebære energibruk, effekttopper, vannforbruk, avfall, m.m. I mange bedrifter vil teknisk avdeling som oftest ønske annet fokus og ulik informasjon enn økonomiavdelingen, og deres prestasjoner måles på grunnlag av ulike kriterier.

For å være i stand til å kommunisere denne informasjonen på en effektiv måte, ønsker stadig flere av våre kunder å utvikle skreddersydde rapporter for hele forretningen, utvalgte seksjoner og enkeltbygg i porteføljen. Som totalleverandør har Entro kompetanse og verktøy til å skreddersy rapporter som kan levere konkrete resultater til alle nivåer og områder i virksomheten. Rapportene kan også re-genereres etter behov, med parametere man setter selv. Dette gir frihet ved å kunne ta ut enkle visninger direkte inn i presentasjoner, som fortsatt følger den samme layouten til resten av organisasjon. Våre kunder bruker rapporter som blant annet kommunikasjonskanal ut til hele virksomheten eller et styringsverktøy for å få oversikt over forbruket til en gruppering eller enkelte bygg.

Ved å utvikle rapportene sammen med oppdragsgiver sikrer vi kvalitet og riktige resultater, i tillegg til at oppdragsgiver får tett oppfølging med våre rådgivere. Slik vet vi at det som blir etterspurt blir levert. Man bestemmer selv hvilken utforming man ønsker på sin rapport, enten om man velger et av våre forslag eller har en allerede ferdig layout – det viktigste er å finne en rapport som effektivt gir den informasjon man ønsker!

Fakta

Entro har kompetansen og verktøyene til å skreddersy rapporter som kan levere konkrete resultater til alle nivåer og områder i virksomheten.

Referanse

Våre kunder får konkrete tall på forbruk, kostnader og utslipp i det formatet de ønsker.