Stortinget har vedtatt at Norge skal redusere energiforbruket på bygg med 10 TWh innen 2030. Dette er et tydelig tegn på at miljø er et fremtidig fokus, og noe som vil påvirke markedet fremover.

Miljørådgiving

Flere virksomheter har behov for bistand og avlastning på mange ulike miljøområder. Dette kan gjelde miljøledelse, rådgiving, rapportering og klimaregnskap. Ved å velge ulike rådgivere for hvert område kreves det at virksomheten har mulighet til å koordinere alle oppgaver. Ofte er det også vanskelig å vite hvor man skal henvende seg når det eventuelt oppstår nye utfordringer.

Entro har en stor og bred faggruppe på miljøtjenester som bidrar med råd og løsninger for miljøoppfølging, kartlegger bygg og anlegg, eller tar rollen som oppdragsgivers totale miljøavdeling. Vår erfaring er at utfordringene er svært spesifikke for hver enkelt kunde, og vi fokuserer på å tilpasse våre tjenester slik at kundens behov fylles for en lavest mulig kostnad.

Entro bidrar til innføring av gode rutiner for å håndtere miljøaspekter innenfor avfall, energi, utslipp til vann og luft, arbeidsmiljø og innkjøp. Vårt mål er at oppdragsgiver oppnår et effektivt miljøprosjekt med økonomiske besparelser som følge av økt kontroll på kostnader, en lavere miljøbelastning og gjennomføring av forbedrende tiltak. Vi bistår med å holde oversikt ved å utarbeide rapporter på oppdragsgivers prestasjoner innen de miljøparametere som er fastsatt i henhold til oppdragsgivers interne mål og eksterne krav. Typiske miljøparametere er energi, transport, avfall, vann og klimautslipp. Dette vil bidra med å forbedre omdømmet, både internt og eksternt, og dokumenterer virksomhetens miljøprestasjoner.

Det er vanlig for de fleste virksomheter å rapportere på virksomhetens klimautslipp, men det å utvikle et godt og troverdig klimaregnskap kan være komplisert og krevende. For aktører som har eiere, aksjonærer, myndigheter og andre interessenter som etterspør utslippsdata, har vi kunnskap og kompetanse til å utarbeide klimaregnskap på den internasjonale standarden Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-protokollen). Dette fordrer at oppdragsgiver må gjøre nødvendige data tilgjengelig for Entro, da kvalitet på rapport avhenger av kvalitet på data. Entro bistår også i datainnsamlingen dersom dette trengs.

Fakta

De miljømessige utfordringene er svært spesifikke for hver enkelt kunde. Vi fokuserer på å tilpasse våre tjenester slik at kundens behov fylles for en lavest mulig kostnad.

Referanse

Med miljørådgiving fra Entro kan våre kunder ta kontroll over utslippene på sine bygg og gjøre sin del i arbeidet for å skape en bedre verden.