Kunder som gjennomfører energiprogram med Entro, vil i løpet av 3-4 år ha opptil 30% lavere energiforbruk enn utgangspunktet.

Energiprogram

Hvilke tiltak og prosjekter vil gi den mest effektive energibesparelsen? Hva bør vi gjøre først, og hvilke aktiviteter bør vi vente med? Å sette sammen den optimale sammensetningen av tiltak og prosjekter kan være en krevende øvelse.

Entro bistår i gjennomføringen av et energiprogram som har til hensikt å redusere oppdragsgivers energiforbruk, og blir tilpasset oppdragsgivers målsettinger, organisasjon og bygningsmasse. Innholdsmessig vil energiprogrammet bestå av en rekke rådgivertjenester, og varierer både i lengde og omfang. De også kan eventuelt kobles til støtte for ulønnsomme investeringer og få støtte fra Enova.

Entro har mange års erfaring med å gjøre de riktige tingene i riktig rekkefølge. Vi kan gjøre de nødvendige vurderinger på hvilke tiltak og prosjekter man bør prioritere, hva som er den beste rekkefølgen – både i porteføljer og på enkeltbygg. Energiprogrammet vil gi mer effektivitet til energiprosjekter, bedre resultatene og øke besparelsene på forbruket.

Fakta

Energiprogrammet vil gi mer effektivitet til energiprosjekter, bedre resultatene og øke besparelsene på forbruket.

Referanse

Kunder som gjennomfører energiprogram med Entro, vil oppleve redusert energiforbruk etter deres strategiske utgangspunkt, i tillegg til rådgiving mot blant annet Enova sine støtteprogram.