Det ligger stor nytteverdi i energivurderinger som gjøres i arbeid med energimerket – ikke bare for å følge loven, men også for å få mer energieffektive bygg.

Energimerking

Et energimerke viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av byggets bruk. Alle yrkesbygg over 1000 m2 skal ha gyldig energiattest. I tillegg skal alle nybygg og bygg som skal selges eller leies ut ha gyldig energiattest. Det er byggeier som har ansvaret for oppfyllelse av forskriftene.

Med bred kompetanse innen fagfeltet, kan Entro bistå med rådgiving, analyser og utførelse av merking på alle typer bygg. Våre erfarne rådgivere sørger for at korrekt energimerke blir satt, og skreddersyr en tiltaksliste slik at oppdragsgiver får god oversikt over hvilke tiltak som bør gjøres for å redusere effekttopper, og energi- og vannforbruk.

Det som skiller Entro fra mange andre er at vi tar oss tid til å gi tilstrekkelig oppmerksomhet til tiltakene til hvert bygg, slik at disse brukes videre i energieffektiviserende arbeid. Ved å gjøre dette vil mulighetene for reduksjon av energiforbruket bli mye større enn om man bruker en generell tiltaksliste. Ut i fra eiers behov følger vi opp utførelse av tiltak, rapporterer resultater og kartlegger hvilke bygg som bør prioriteres videre. For kunder med en stor byggportefølje kan vi også samle og systematisere energimerkene for alle bygg i virksomheten. Dette vil gi en god oversikt over forbedringspotensialet mot neste merke og fungere som et verktøy mot videre målsettinger.

Fakta

Dersom byggeiere med bygg over 1000 m2 ikke har energimerke på sine bygg risikerer de å bli ilagt dagbøter av NVE.

Referanse

Vi erfarer at de fleste av kundene vi lager energimerker for, bruker disse vurderingene aktivt i sitt arbeid for å få mer energieffektive bygg.