Bedrifter som implementerer energi- og miljøledelse i sin virksomhet vil redusere kostnader knyttet til energiforbruket, men også bidra til å forbedre miljøet.

Energi- og miljøledelse

De fleste virksomheter har mål og visjoner for energieffektivisering og kostnadsreduksjoner. Men hvordan skal disse nås? Entro bistår i prosessen med å etablere en velfungerende energi- og miljøledelse i virksomheten, fra evaluering av dagens status til utarbeidelse av mål, rutiner og tiltakslister. Målet for noen kan være å få mer kontroll over energibruken og bedre omdømme i markedet, andre ønsker å endre strategisk fokus og implementere full energiledelse med sertifisering mot internasjonale standarder som NS-EN ISO 50001.

I samarbeid med virksomhetens ledelse velger vi riktig fokus for energiarbeidet og får på plass strukturelle virkemidler i organisasjonen, slik at arbeidet blir vellykket. Vi kan bidra med å definere mål, velge ut personer som skal ha eierskap til energiarbeidet og sørge for at det realiseres. I tillegg evaluerer vi resultatene som er oppnådd med jevne mellomrom slik at vi er sikre på at arbeidet fører til forbedringer. Arbeidet skreddersys for å passe inn i oppdragsgivers hverdag, og energiledelsen blir eventuelt koblet sammen med eksisterende ledelsessystemer.

Effektiv energiutnyttelse kan sikre optimal produksjon og bruk av energi i virksomheter. Dette vil føre til kostnadsreduksjoner og reduserte utslipp av klimagasser. Energiledelse er et hjelpemiddel som sikrer målrettet gjennomføring av energieffektiviserende prosjekter. Dette er prosesser som oppfordrer og sikrer kontinuerlig forbedring av energibruken.
Tar din bedrift tilstrekkelig samfunnsansvar?

Fakta

Formålet med NS-EN ISO 50001 er å gjøre det mulig for organisasjonen å oppnå kontinuerlig forbedring av sine energiprestasjoner, inklusive energieffektivitet og energiforbruk på en systematisk måte.

Referanse

Våre kunder opplever lavere energiforbruk og kostnader gjennom energi- og miljøledelse, samtidig som at de bedrer miljøprofilen og omdømmet i markedet.