Bilde lånt av enova.no

Våre erfaringer viser at aktiv drift av bygg gir omkring 30% lavere forbruk på kontorbygg og 20% lavere på skolebygg.

Driftsoptimalisering

Den daglige driften av et bygg er ofte den største kostnadsdriveren innen energi – ofte kan så mye som 20% av energikostnaden være bortkastete penger grunnet feil drift. Vår erfaring er at drift av SD-anlegg og tekniske anlegg sjeldent er optimalisert for energieffektivitet. Dette vil vi gjøre noe med.

Entro foretar befaringer og gjennomgang av SD-anlegg, tekniske anlegg og egenskaper knyttet til selve bygget. Sammen med drifter ser vi etter å optimalisere inneklima, og samtidig skape en driftssituasjon som gir kostnadsbesparelser for byggeier og/eller leietakere. Entro vil gi anbefalinger i forhold til eventuelle endringer som bør utføres, medfølgende et kost/nytte-bilde.

Kompetanseoverføring er svært viktig for oss og vi overfører alltid vår kunnskap til driftsansvarlige for bygget, slik at de nødvendige tiltakene gjennomføres og opprettholdes i fremtiden. Med kompetente og engasjerte driftere, som aktivt bruker våre verktøy for energioppfølging, kan man oppnå besparelser opp mot 30% på næringsbygg og 20% på skolebygg. Dette kan utgjøre store summer på bunnlinjen.

Fakta

Den daglige driften av et bygg fører ofte til de største kostnadene med tanke på energiforbruk. Opptil 20% av forbruket kan være bortkastet grunnet feil drift.

Referanse

Kunder som bruker Entro til driftsoptimalisering på bygg tilbys kompetanseoverføring og coaching i styring av tekniske anleggene.