Vi overvåket i 2016 nærmere 75 000 tonn avfall hos våre kunder. Avfall kan utgjøre en betydelig kostnad for et bygg dersom dette ikke er under kontroll.

Avfallsrådgiving

Virksomheter står overfor mange utfordringer knyttet til avfall. Vår erfaring er at mange av våre oppdragsgivere har for dårlige vilkår på leveranser, da de har feil betingelser på sine avfallstjenester. Samtidig ser vi at utfordringene ofte er knyttet til avfallssortering, hvor mange har et stort sparepotensiale på økt effektivisering og sortering av avfallet sitt.

Entro bidrar til markedsledende betingelser på avfallstjenester og hensiktsmessig håndteringsutstyr, slik at våre kunder når sine målsettinger. Dersom dere er usikre på om dere har optimale løsninger og rette betingelser i avtaler, kan vi i Entro sørge for at dere får kontroll og oversikt over kostnadene deres og holder disse så lave som mulig.

Sammen med kunden bistår vi med å gjennomføre anbuds- og tilbudsprosesser ved innkjøp av renovasjonstjenester og kvalitetssikre kontrakter og avtaler med leverandører. Entro kan også vurdere avfallsløsningen i den hensikt å øke sorteringsgraden, som igjen reduserer kostnadene. Gjennom miljørapportering på avfall og rådgiving om forbedring av miljøprestasjoner, hjelper vi også våre oppdragsgivere å skape et godt omdømme i markedet.

Våre tjenester tilbyr kvalitet i form av at oppdragsgiver får de riktige tjenestene og produktene knyttet til avfallssystemer. Kundens målsettinger vil bli fulgt opp og nådd, og resultatene kan synligjøres i hele virksomheten. Fra et kostnadsperspektiv bistår vi oppdragsgiver i å forhandle fram avtaler med gode løsninger og riktige betingelser på avfallshåndtering slik at kostnadene holdes nede, i tillegg til at vi utnytter sparepotensialet som ligger i god avfallssortering. Slike forbedringer vil også spille en rolle for miljøet, og styrke posisjonen til deres bedrift i markedet. Gjennom bruk av vår kunnskap og kompetanse kan dere prioritere mer tid og fokus til deres kjernevirksomhet og dermed øke lønnsomheten til virksomheten.

Fakta

Å gjenvinne 1 kg plast sparer 2 kg olje, imens 40 drikkeflasker med pantemerket kan bli en fleecegenser.

Referanse

Våre kunder kan fortelle at med avfallsrådgiving fra Entro reduseres kostnadene samtidig som at de for bedre oversikt over sin miljøpåvirkning.