Vi jobber faktabasert, gir målrettede råd og bistår i gjennomføring av tiltak

Å spare energi og miljø krever erfaring og kompetanse innen flere fagområder. Entro har over 25 års erfaring, en enestående tverrfaglig spisskompetanse og en unik miks av praktiske og akademiske ferdigheter. Vi håndterer innkjøp av kraft, har medarbeidere med både teknisk og økonomisk kompetanse, samt erfaring innen organisasjon og ledelse. Dette gjør oss i stand til å opprettholde god kommunikasjon med samtlige nivå hos kunden.

Rådgivingstjenester

Energi- og miljøledelse

Lavere energibruk reduserer kostnader, bedrer miljøprofilen, skaper et godt omdømme og styrker konkurranseevnen. Men det kan være utfordrende for virksomheter å realisere sine mål for energieffektivisering og kostnadsreduksjoner. Energiledelse er et hjelpemiddel som sikrer målrettet gjennomføring av energieffektiviserende prosjekter, og Entro har lang erfaring med etablering av velfungerende energi- og miljøledelse i virksomheter. La oss evaluere dagens status i deres virksomhet og finne ut hvor dere kan bli mer energieffektive!

Les mer

Energiprogram

Kunder som gjennomfører vårt energiprogram vil i løpet av få år ha et energiforbruk som er under full kontroll og opptil 30% prosent lavere enn utgangspunktet. Energiprogrammet blir tilpasset situasjonen hos hver enkelt kunde og inneholder de tiltakene som er nødvendige for å få kontroll på kostnadene og redusere forbruket.

Les mer

Miljørådgiving

Mange virksomheter ønsker å måle og forbedre sine miljøprestasjoner. Vi i Entro kan bidra med råd og løsninger for å optimalisere disse prestasjonene. Vi kan ta rollen som miljøavdeling, kartlegge alle miljømessige forhold eller utarbeide et klimaregnskap for deres virksomhet. Vår miljørådgivning baserer seg på kundens spesifikke behov, med kartlegging, målformulering, tiltak og evaluering som grunnleggende prinsipper. Tar dere ansvar for å redusere utslippene?

Les mer

Rapportering

Entro kan levere perioderapporter alt etter kundens behov. Enten om det er detaljerte rapporter på mange sider, eller one-pagers for ren oversikt. Vi samler inn data, strukturerer innholdet og foretar benchmarking både internt og eksternt for din virksomhet på utvalgte energi- og miljøparametere.

Les mer

Energimerking

Flere byggeiere ønsker å bruke energimerking som et verktøy for videre arbeid mot energieffektiviserende tiltak. Entro kan tilby energimerking på alle typer bygg. Med økt oppmerksomhet på aktuelle tiltak vil man få bedre oversikt over sparepotensialene ved optimalisering av drift, i tillegg til prioritering og gjennomføring av konkrete tiltak på både nye og eksisterende bygg. Vi tilbyr også oppfølging av forbruket og dokumentasjon på faktisk forbruksreduksjon.

Les mer

Driftsoptimalisering

Å skape et optimalt inneklima slik at leietakerne er fornøyde, og samtidig redusere kostnader på energi- og effektbruken i bygget kan være en utfordring. For å forstå årsaken til forbruksmønstre er det helt essensielt å ha kjennskap til bygget, dets bruksområde og de tekniske anleggene. Entro bistår med å kontrollere og justere driftssituasjonen for hvert enkelt bygg sammen med driftsansvarlig. Dermed sikres det optimal drift på eksisterende anlegg med tanke på komfort, energi- og effektbruk.

Les mer

Avfallsrådgiving

Det er mye å spare på å sikre seg et godt fungerende avfallssystem. Har din virksomhet optimale leveringsbetingelser på avfall? Har dere hensiktsmessig håndteringsutstyr, og er dere sikre på at dere ikke betaler for unødvendige tømminger? Vår erfaring er at mange kan forbedre sitt avfallssystem og oppnå reduserte kostnader, høyere sortering og lavere miljøbelastning.

Les mer

Måleprosjekter

Måling av energiforbruket i bygg og anlegg er som oftest en komplisert og lite prioritert affære. Ikke alle vet hva de egentlig ønsker å måle eller hvor i bygget dette bør måles. Valg av struktur, hvilke målere som bør brukes og hvordan kostnadene til slutt skal fordeles kan også være en stor utfordring. Entro har spesialisert seg på å lede måleprosjekter, og kan ta ansvar for hele eller deler av måleprosjektet, alt fra kartlegging til gjennomføring.

Les mer

Kontaktpersoner