Komplekse kraftavtaler er vanskelig å håndtere på egen hånd - Entro har kunnskapen om kraftmarkedet og vil alltid ta kundens posisjon

Rådgivende kraftkjøp

Kraftmarkedet har blitt mer og mer komplisert med forvaltningsavtaler og ulike kraftleverandører med forskjellige leveranser ut i fra hvilke behov kunden har. Å velge rett leveranse med riktige betingelser, som samtidig møter kundens behov for en lavest mulig pris kan være utfordrende. Entro fungerer som en leverandøruavhengig tredjepart innenfor kraftkjøp og bistår kunden med å analysere kraftbehovet å velge riktig leverandør og innkjøpsstrategi.

Entro bistår i alle deler av innkjøpsprosessen og forhandler med alle kraftleverandører i markedet. Fra kartlegging av kundens risikoprofil og behov, til en innstilling til kunden med våre vurderinger og anbefalinger. Ved anbefalinger av leverandør vektlegger vi blant annet faktorer som faktureringsevne, oppfølgingsevne, behandlingstid, rapportering og samarbeidsevne. Vi har i en årrekke bistått mange av de ledende eiendomsaktørene i Norge med å forhandle fram gode kraftkontrakter.

Fakta

Entro er en leverandøruavhengig rådgiver som hjelper din virksomhet å få de beste betingelsene i kraftkontrakter

Referanse

Kundene sier at dette klarer de ikke selv!