Få full avlastning og oversikt over dine energikostnader!

Økonomioppfølging

Entro sørger for å avstemme klientkonto, lage råbalanse og rapporterer kvartalsvis. Full avlastning kan oppnås ved at Entro får tilgang til konto knyttet til betaling av energifaktura. En regnskapsrapport som lastes inn i eget regnskapssystem sørger for full kontroll. Vi lager energibudsjett for alle anlegg ut i fra inngåtte kraftkontrakter og nett-tariffer i tillegg til registrert årsforbruk. Ved avslutning av regnskapsår utarbeides en rapport med oversikt over hva som skal settes av i regnskapet for ikke mottatte fakturaer/ gjenstående energikostnader på året som skal avsluttes.

Våre tjenester innen økonomioppfølging kan deles opp i fire aktiviteter:

1. Energibudsjett

Med bakgrunn i inngåtte avtaler, gjeldende nett-tariffer, avgifter og registrert forbruk siste år, lager Entro energibudsjett for alle anlegg. Budsjettet er som regel ferdig utarbeidet og tilgjengeliggjort i vårt digitale oppfølgingssystem, Optima Økonomi, innen 1. September. Annen dato for ferdigstilling kan også bestemmes.

2. Budsjettoppfølging

Her kan kunden selv følge med sine energikostnader per måned opp mot budsjettet. Et nyttig verktøy for å få oversikt over utvikling, og eventuelt justere eller regulere det opprinnelige budsjettet.

3. Rest til avsetning i regnskapet

Entro utarbeider en rapport med oversikt over hva som skal settes av i regnskap for ikke mottatte fakturaer/gjenstående energikostnader på året som skal avsluttes. Rapporten leveres som regel i første uke etter nyttår. Annen dato for levering kan bestilles.

4. Klientkonto

Klientkonto gir oppdragsgiver full avlastning ved at Entro får tilgang til oppdragsgivers konto knyttet til betaling av energifakturaer, og betaler alle energifakturaene via denne kontoen innen forfallsdato. Entro avstemmer, lager råbalanse og utarbeider en detaljert regnskapsrapport tilpasset Oppdragsgivers regnskapssystem kvartalsvis. Det eneste kunden trenger å gjøre er å laste inn en regnskapsrapport inn i sitt regnskapssystem en gang hvert kvartal.

Det finnes også et alternativ til klientkonto der energifakturaene går direkte til kunden og Entro logger seg inn i kundens fakturaflytsystem. Der kan Entro kontrollere, samt kontere og attestere fakturaene.

Fakta

Kunden får full oversikt over sine energikostnader i vårt digitale verktøy Optima Økonomi.

Referanse

Våre kunder erfarer stor avlastning når det gjelder all håndtering av energikostnader i regnskapet.