Få en riktig fordeling av energikostnadene til dine leietakere.

Leietakeravregning

Det å ha en riktig fordeling av energikostnadene på bygg kan ofte være utfordrende. Feil fordeling kan føre til misfornøyde leietakere, tapt arbeidstid til diskusjoner, liten vilje til å redusere på forbruket hos leietakere, da de uansett faktureres etter en fast fordeling.

Entro kan overta denne fordelingen, og tilbyr full avlastning i forhold til leietakeravregningen. Dette gjelder både fordeling av egenstrøm og fellesstrøm fra alle fakturerte energikostnader på leietakere og undermålere. Vi lager fakturaunderlaget som brukes til fordelingen, og kan om ønskelig utfakturere leietakere på vegne av kunden.

Kunden mottar kvartalsvis avregningsoversikt over bygget, i tillegg til at fakturavedlegg gis til den enkelte leietaker der de ulike energikilder og målere de belastes for blir vist. Vi tar også ut klimarapport fra avregningsprogrammet dersom dette er ønskelig. Denne viser det spesifikke forbruket og hva dette utgjør i utslipp. Leietakerne kan påvirke forbruket og kostnader ved å ha oversikt over egne målere, så dette er ofte populært hos disse.

Ta kontakt med en av våre rådgivere for en prat!

Fakta

Bedre oversikt over forbruket fører til at flere leietakere tar mer ansvar over sitt forbruk!

Referanse

Våre kunder erfarer at leietakerne deres oppfatter det mer troverdig når en tredjepart fordeler energikostnadene.