Entro kontrollerer årlig 51 000 energifakturaer til en verdi av 655 MNOK. I 2017 fant vi feil i fakturaer tilsvarende 15,4 MNOK på våre kunders energileveranser.

Fakturakontroll

Det er komplisert å kontrollere alle elementer i en energifaktura selv. Man trenger både riktig forbruk og pris, og det er ikke alltid man vet hva man egentlig betaler for.

Entro innehar kompetansen, forståelsen og verktøyene for å kontrollere alle elementene i fakturaen. Kunder skal være sikker på at de blir fakturert i henhold til avtale og med de riktige forutsetninger. Vi kan gi våre kunder trygghet om at de mottar riktige energikostnader og at avtaler opprettholdes.

Fakturakontroll fra Entro sikrer riktig pris på energileveransene dine. Våre erfaringer viser at uten fakturakontroll fra Entro ville våre kunder mest sannsynlig hatt 3% høyere årlig energikostnad. Etter 25 års erfaring er vi landets største kompetansemiljøer på energifakturaer og oppfølging av energikostnader. Vi avdekker feil på alle slags fakturaer og følger opp slik at alt blir korrekt. Gjennom rapporteringer i vårt digitale verktøy, Optima Økonomi, vil våre kunder også få god oversikt over alle fakturaer som mottas.

Fakta

Vi mottar faktura direkte fra leverandør og registrerer, kontrollerer og videresender fakturaer til kunden for betaling innen 2 virkedager.

Referanse

Våre kunder opplever fakturakontroll som en trygghet for riktig kostnad.