Få full oversikt over dine målere og avtaler

Anleggsadministrasjon

Det kan være vanskelig å holde oversikt over energianlegg med tilhørende avtaler. Det krever tid til rådighet, kunnskap og kompetanse på området for å kunne ha kontroll på alle aktivitetene knyttet til anleggene. Vår erfaring er at få av våre kunder har god oversikt over sine anlegg og avtaler.

Entro sin database bistår med å etablere en komplett anleggsliste over alle energiabonnement med respektive avtaler. Anleggslisten omfatter alle anlegg og inneholder all nødvendig informasjon. Denne anleggslisten kan benyttes når kunden blant annet bytter kraftleverandør. Entro vedlikeholder anleggslisten gjennom kontinuerlig dialog med både kunde og leverandører, ved målerbytter, leietakerendringer, kjøp og salg av bygg og lignende.

Denne tjenesten utgjør stor verdi for våre kunder gjennom avlastning og kontroll, da administrering av anlegg kan være svært komplisert og tidkrevende arbeid.

Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål.

Fakta

Vi vedlikeholder anleggslisten gjennom kontinuerlig dialog med både kunde og leverandører

Referanse

Våre kunder erfarer en total oversikt og trygghet ved bruk av denne tjenesten