Det krever et trenet øye for å oppdage uregelmessigheter i energi- og vannforbruket. Entro har kapasiteten og kunnskapen til å spørre de rette spørsmålene dersom det skulle oppstå endringer i forbruket.

Aktiv energioppfølging

Å ha riktig og kontinuerlig oversikt over energi- og vannforbruket i bygg krever både kunnskap og rett verktøy for kunne å registrere og analysere verdiene på forbruket. Entro bistår oppdragsgiver på ukentlig basis og gjennomgår forbruket i bygget med tanke på energi, vann og utvikling. Den ukentlige gjennomgangen sikrer at forbruk som avviker fra normalforbruket raskt blir fanget opp, og meldes til oppdragsgiver. Våre rådgivere forslår også hva som kan forårsake avvik, og kommer med eventuelle tiltak til forbedring.

Med våre digitale verktøy visualiseres avvikene tydelig, slik at de er enkle for driftsansvarlig å bruke, og hele virksomheten å forstå. Tjenesten sikrer at bygget har et riktig energi- og vannforbruk, og at driftsorganisasjonen har et kontinuerlig fokus på disse områdene. Fra kunden kreves det at driftsansvarlig leser av manuelle energi- og vannmålere og registrerer disse i vår database, Optima Energi. I tillegg bør drifter vurdere ukens timeforbruk ved hjelp av ET-kurver (energi-temperatur), ukeforbruk og timesverdier for selv å følge med forbruket. Til slutt vil det være lurt å kommentere alle avlesinger, endringer, avvik og tiltak i ukeloggen. Dette vil gi en bedre oversikt for både oss og dere.

Våre tjenester lar din bedrift tildele større fokus til kjernevirksomheten deres ved å ta ansvar for å optimalisere driften på byggene og overvåke forbruket på en ukentlig basis. Ved å overvåke forbruket kan vi hurtig avdekke feil, som fører til energi og kroner spart. Med optimalisert drift av tekniske anlegg menes både riktig drift, men også drift til rette tider på døgnet. Dette vil føre til reduserte kostnader og mindre utslipp av klimagasser.

Fakta

Entro overvåker over 8000 bygg i hele landet og sørger for at energi- og vannforbruket på samtlige bygg er under kontroll.

Referanse

Med aktiv energioppfølging fra Entro får våre kunder bedre oversikt over energi- og vann forbruket i sine bygg, samtidig som de unngår unødvendig sløsing av energi og vann.