Den største kostnadsdriveren på bygg er blandet avfall. Å sortere avfallet i riktige fraksjoner kan føre til store besparelser på avfallskostnadene.

Aktiv avfallsoppfølging

Har vi effektiv en avfallsløsning på alle våre bygg? Klarer vi å ta ut potensialet på avfallssorteringen? Disse spørsmålene kan vi i Entro svare på.

Våre rådgivere har erfaring, kunnskap og kompetanse på området, og vil kunne gi gode råd om hvilke løsninger som er aktuelle for deres bygg. Vi kan bistå med å optimalisere avfallsløsningen, og på denne måten redusere kostnadene og øke sorteringsgraden på byggene. Entro identifiserer bygg med forbedringspotensiale eller bygg som har utviklet seg dårlig, og foreslår tiltak til forbedring. Det meldes fra om unormale tilstander, og Entro sørger for kontroll av avfallsdata for å avdekke avvik som gir grunnlag for korrigering av avfallsrutiner.

Rådgiverne i Entro kombinerer bruken av vårt digitale verktøy, Optima Avfall, med erfaringer og spisskompetanse på området slik at oppdragsgiver har et helhetlig og kostnadseffektivt avfallssystem med gode rutiner for sortering og henting. Her erfarer vi at det er stort potensiale for besparelser på både kostnader og miljøet.

Fakta

Entro overvåker over 75 000 tonn avfall i året på over 1000 bygg. Av dette utgjør blandet avfall 36% av avfallsmengden.

Referanse

Kunder som har aktiv avfallsoppfølging fra Entro vil ha ukentlig overvåking av avfallet som forlater hvert enkelt bygg, slik at kostnadene er under kontroll året rundt.