Våre tjenester gir lønnsom avlastning til virksomheten

En virksomhet har mange oppgaver innen områdene energi og miljø. Oppgavene er både arbeidskrevende og faglig utfordrende. Mange kunder velger å overlate oppgavene til oss i Entro. Dette er et lønnsomt valg. Entros "mengdetrening", kompetanse og erfaring gjør oss i stand til å få jobben gjort både bedre og mer effektivt.

Avlastningstjenester

Aktiv energioppfølging

Det kan være vanskelig å vite hva som er riktig energi- og vannforbruk i et bygg, eller hvor sparepotensialet i bygget ligger. Det krever et trenet øye å følge med at forbruket er korrekt, og avdekke og utbedre feil. For å sikre at energiforbruket er under kontroll, følger våre rådgivere forbruket på ukentlig basis. Avvik oppdages raskt, og det foreslås tiltak til forbedring slik at driftsorganisasjonen kan rette opp feilen og virksomheten kan spare energikostnader.

Les mer

Aktiv avfallsoppfølging

Det kan være store kostnader forbundet med avfall dersom man ikke har gode avfallsløsninger på byggene sine. Aktiv avfallsoppfølging bidrar til å optimalisere ditt avfallssystem, som igjen fører til reduserte kostnader og økt sorteringsgrad. Våre avfallseksperter kombinerer bruken av vårt digitale avfallsoppfølgingssystem med sin erfaring og kompetanse på området for å redusere deres kostnader knyttet til avfall og sortering. Resultatet blir gode avfallsløsninger, lavere kostnader og redusert utslipp.

Les mer

Fakturakontroll

Det er mange elementer i en energifaktura og det er ikke alltid like enkelt å vite hva man betaler for. Om det er standard tariffer eller kompliserte forvaltningsavtaler som skal kontrolleres, er det viktig å ha alle tilgjengelige opplysninger og forutsetninger. Entro har verktøyene og kunnskapen til å kontrollere alle disse elementene og sikre riktig pris på energileveranser.

Les mer

Anleggsadministrasjon

Å holde oversikt over alle abonnementsmålere når leietakere flytter inn og ut av lokaler kan være en utfordring. Det lønner seg å sette bort jobben med å administrere anleggene dine til Entro. Vi tar all kommunikasjon med leverandørene og sørger for at kunden unngår kostbar leveringsplikt.

Les mer

Leietakeravregning

De fleste byggeiere skal viderefordele energikostnadene på bygg til sine leietakere. Dette vet vi er både vanskelig og tidkrevende. Entro har systemer for å få riktige avlesninger, uansett om forbruket er målt eller ikke, slik at kostnadene blir delt riktig mellom leietakerne. De langt fleste leietakere opplever det også som en fordel når en nøytral tredjepart avregner energikostnadene.

Les mer

Økonomioppfølging

Det kan være komplekst å holde orden på alle energifakturaer, budsjettere for et nytt energiår, samt estimere riktig avsetning ved årsslutt. Våre kunder har behov for å vite hvilke energikostnader de kan forvente på sine bygg. Entro leverer energibudsjett og oppfølging av energikostnader, i tillegg til at vi sørger for at fakturaer blir betalt i tide og gjør nødvendige avsetninger før regnskapsåret avsluttes.

Les mer

Rådgivende kraftkjøp

Det å fremforhandle gode kraftkontrakter er en omfattende prosess som krever høy kompetanse om markedet. For mange kunder fører slike kontrakter til vesentlige kostnader som det er viktig å ha kontroll på. Entro er en leverandøruavhengig rådgiver på kraftavtaler som hjelper kundene med å analysere kraftbehovet og finne riktig innkjøpsstrategi ut fra den risiko og forutsigbarhet som kunden ønsker.

Les mer

Kontaktpersoner