Kunder med felles målsetning i både Norge, Sverige og Danmark

Ønsket om reduserte energikostnader og en best mulig miljøprofil er felles for alle våre kunder. Vi ser at dette også gjelder enten man bruker byggene til næringsvirksomhet, til å drive offentlig forvaltning eller til industriproduksjon.

I Entro har vi spisset vår kunnskap inn mot næringsbygg, offentlige bygg og industrivirksomhet.

I Norge forbruker yrkesbygg i følge Statistisk sentralbyrå ca 29 TWh – 29 milliarder kilowatt-timer – pr år. Vi i Entro erfarer at dette er 20 til 30 prosent for mye, og har støtte for vårt syn hos både NVE, Enova og SINTEF. Norske virksomheter som benytter seg av næringsbygg betaler med andre ord minst 5 milliarder kroner årlig for mye i energi – ikke fordi strømprisen er for høy, men fordi byggene ikke er optimalisert i forhold til energibruken.

Våre kunder

Næring

I vår database har vi nærmere 8000 bygg registrert med arealer og energiforbruk. Det betyr at vi enkelt kan vurdere om ditt energiforbruk er høyt, middels eller lavt.

Felles for alle bygg er at det finnes et betydelig potensiale for å optimalisere energibruken slik at brukerne av bygget har et godt inneklima og et riktig energiforbruk.

Offentlig

Svært mange kommuner benytter vårt energioppfølgingssystem Optima. Det betyr at vi lett kan sammenligne dine skolebygg eller sykehjem med tilsvarende bygg slik at man kan finne bygg og områder med mest sparepotensiale.

Kommunale bygg har gjerne spesielle driftstider og problemstillingene er ofte litt annerledes enn i tradisjonelle kontorbygg.

Industri

Industrien har i en årrekke hatt fokus på å optimalisere energibruken i sine prosesser.

Vi i Entro arbeider med en rekke industribedrifter innen forskjellige bransjer og ser energiforbruket til virksomheten i et helhetlig perspektiv. Vi ser at det sløses mye, mange har dessverre ikke full oversikt, og med små justeringer er det mulig å hente ut store gevinster.