Om Entro

Samfunnsansvar

Verden står overfor store miljø- og klimautfordringer knyttet til energibruk og håndtering av avfall, og Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å effektivisere energiforbruket med 27 % innen 2030.
Entro har to perspektiver i sitt arbeid – kunden og miljøet. Begge skal ha effekter av vårt arbeid.​
Få virksomheter kan vise til et større samfunnsansvar enn Entro, da vår kjernevirksomhet er å bidra til å redusere miljøbelastningen hos våre kunder.

Entro skal bidra til grønn vekst hos våre kunder – og oss selv.

Men hva betyr bærekraft for Entro som virksomhet?

Økonomisk bærekraft:

Entro skaper grønn vekst og bidrar til det grønne skifte. Et lønnsomt Entro bidrar til bærekraftig økonomisk vekst som hjelper verden med å løse klimautfordringene uten å skade klodens naturmangfold og uten å skape ulikheter. Et lønnsomt Entro hjelper verden, derfor er lønnsom vekst driveren bak vår samfunnsoppgave

Sosial bærekraft:

Entro skal ha et attraktivt arbeidsmiljø. Medarbeiderne er et strategisk fokusområde, og er en Great Place to Work-sertifisert bedrift. Vi tror at jo bedre vi behandler våre medarbeidere, desto bedre blir det for deg å være kunde.​

Les mer om Great Place to Work her: https://www.greatplacetowork.no/sertifisering

Vi jobber etter strenge etiske retningslinjer, og vårt morselskap Entro Gruppen AS har full dokumentasjon på sitt antikorrupsjonsarbeid.

Miljømessig bærekraft:

Entro er sertifisert til Miljøfyrtårn. Det betyr at vi også i vår egen kontordrift har et sterkt fokus på miljø.​

Link til Miljøfyrtårn: https://www.miljofyrtarn.no/

Her finner du miljø- og klimarapporter for 2022:

Vi vurderer også løpende hva vi som bedrift kan gjøre for å minske vårt Scope 1 og Scope 2 for å redusere vårt klimagassutslipp.

Kontakt oss