Verden står overfor store miljø- og klimautfordringer knyttet til energibruk og håndtering av avfall

Norge har gjennom parisavtalen forpliktet seg til å effektivisere energiforbruket med 27 % innen 2030.

Entro har to perspektiver i sitt arbeid – både kunden, og miljøet. Begge skal ha effekter av vårt arbeid.

Miljø- og samfunnsansvar (CSR)

Miljøfyrtårn

Entro er sertifisert Miljøfyrtårn. Det betyr at vi også i vår egen kontordrift har et sterkt fokus på miljø.

Samfunnsansvar

Få virksomheter kan vise til et større samfunnsansvar enn Entro. Vår kjernevirksomhet er å bidra til å redusere miljøbelastningen hos våre kunder. Dette betyr en årlig besparelse på flere hundre millioner kilowatt timer!

Etikk

Vi jobber etter strenge etiske retningslinjer, og vårt morselskap Entro Gruppen AS har full dokumentasjon på sitt anti-korrupsjonsarbeid

Vårt arbeid

Viser vei til skjulte verdier innen energibruk og miljø

I 2015 sparte vi 400 mill. kroner for kundene, med en omsetning på 60 mill. Differansen går direkte på bunnlinja til kundene våre.

Vi har samme interesse som kunden, og inntar alltid kundens posisjon når vi inngår oppdrag. Kun da kan vi garantere lønnsomhet i alle prosjekter. Det er alltid noe å spare, hos alle.

I ditt bygg er det sannsynligvis mulig å redusere energiforbruket med 20-25 %. Kunden får gevinst allerede første år, og gjentas årlig, i mange år framover. Vi bistår også i søknadsprosesser mot Enova der det kreves investeringer.

Les mer om våre rådgivningstjenester.

Vi jobber faktabasert, gir målrettede råd og bistår i gjennomføring av tiltak.

Vårt egenutviklede energioppfølgingssystem Entro Optima gir total oversikt over energi, miljø og avfall.

Entro Optima gir beslutningsstøtte for industri, byggeiere, forvaltere, nettselskap og kraftleverandører.

Les mer om vår arbeidsmetodikk.

Vårt arbeid har omdømme-effekter

Miljøriktige lokaler gir bedre utleiepris og kundene tiltrekker seg flinke og ansvarlige medarbeidere.

Dette gir konkurransefortrinn i et stadig mer kresent marked der miljø er et vurderingskriterie for valg av leverandør.

Vi jobber med 25 av de 100 største selskapene i landet.

Kundene våre omfatter store og små eiendomsbesittere og forvaltere innenfor både privat og offentlig sektor samt industribedrifter.

Les mer om hva vi gjør for kundene våre.