Om Entro

Historien

«Den mest miljøvennlige Kwh er den du ikke bruker»
Entro sikrer virksomheters grønne vekst og reduserer risiko knyttet til grønn omstilling
Entro ble stiftet i 1990 av Sverre Gjervan og Finn E. Johnsen, med Finn som daglig leder. De neste to ansatte var Arild Herfjord og Jarle V.Karlsen, som begge er aksjonærer i selskapet.

​I 1994 utarbeidet Finn og Hans Faanes, Professor og dekan på elektro NTH, rapporten «En offensiv energipolitikk for Norge». Dette var en omfattende forstudie av hvor mye kraft Norge kunne eksportere til Tyskland – dersom enøk, opprustning og utvidelse av eksisterende kraftverk og en skånsom utbygging av ny kraft ble gjennomført.  

I 1997 endret selskapet navn til Entro Energi AS. Samme år ble Entro Nova etablert i Oslo, med Tor Lindholdt som daglig leder og Finn som styreleder. 

I denne perioden ble også Midt-Norsk Kraft AS stiftet, som både skulle drive med programutvikling og ta på seg gjennomføringen av enøktiltak som var avdekket av Entro.  

I 2003 etablerte Entro Effektpartner AS med Energiselskapet Buskerud (EB). EFPA sin forretningside var å selge reguleringsreserver til Statnett og andre systemoperatører. Tidligere hadde Drammen Energinett, i samarbeid med Entro, vært den første leverandøren fra alminnelig forsyning som leverte reguleringsreserve til Statnett gjennom RKOM.  

I 2006 ble Entro Småkraft AS etablert. Det samme året ble det etablert et Entro-selskap i Sri Lanka, da eierne i Entro var opptatt av internasjonal solidaritet. 

Entro jobbet gratis for de fleste miljøorganisasjoner i Norge på denne tiden, og både småkraftsatsinga og etablering av Effektpartner var direkte følger av rapporten som Finn og Hans utarbeidet i 1994. 

I 2008 fusjonerte vi inn Midt-Norsk Kraft AS i Entro Energi AS. 

I 2009 fusjonerte vi Entro Energi AS og Entro Nova AS til Entro AS. Entro-gruppen hadde 75 % av aksjene i Entro AS, 20 % var eid av Tor Lindholt og 5 % var eid av Jorun Eggen. Tor tok over som daglig leder i det sammenslåtte konsernet samme år. Eggen og Lindholt ble kjøpt ut i 2021. 

I 2015 trakk Tor seg tilbake til en vanlig rådgiverstilling, og Børge Nilssen tok over. Han omorganiserte selskapet og etablerte avdelingskontoret i Bergen.  

Børge gikk av i 2020 og Sofi Hildonen tok over. Siden den tid har hun løftet selskapet ytterligere med det grønne skiftet som retningsviser

Kontakt oss