Entro gir effektiv energi- og miljørådgiving

I 1990 var Enøk i bygninger noe helt nytt, men NVE hadde et program som het Emil og ga støtte til bedrifter som ville gjennomføre Enøk-tiltak i næringsbygg. Våre gründere Finn E. Johnsen og Sverre Gjervan var på den tiden elektrikere hos Siemens. Da Siemens måtte nedbemanne valgte de å starte Enøk Trondheim og tilby bedrifter enøk-analyser av bygningsmassen.

Entrohistorien

 

Entro startet i 1990 da Enøk i bygninger var ukjent for de fleste. Press på kraftmarkedet førte til at NVE ga støtte til bedrifter som ville redusere energiforbruket i næringsbygg. Det var dette våre gründere Finn E. Johnsen og Sverre Gjervan tok i bruk da de startet Enøk Trondheim.

De første byggene som ble enøk-analysert tilhørte Riis Glass & Metall, de neste Wist Bil. De ble lovt en garantert besparelse i energiforbruket på 30 %, og oppnådde over 40 %. Tiltakene var bl.a. ekstra isolering og tidsstyring av varmen. Med høye kraftpriser var besparelsene betydelige. Enøk Trondheim etablerte seg i lokalene til Riis Glass & Metall og kunder som Rishaug Maskin, Forenede Forsikring og Møller Bil kom til.

Monopolet oppheves

Fri konkurranse ble innført i kraftmarkedet i 1991. Energileverandørene konkurrerte ikke bare på pris per kWh, men kom også med tilbud, garantier og betingelser som knapt ingeniører kunne forstå. Bevisstheten var lav og sparepotensialet stort. Enøk Trondheim ble den første rådgiveren som hjalp kundene til å velge riktig i det nye kraftmarkedet.

Kunder som sparte store summer med god rådgivning var bl.a. NSB, NRK og Forenede. NSB-anlegget på Marienborg fikk strømregningen redusert med halvannen million, NRK sparte over fire millioner. Forenede-eide Trondheim Torg sparte en halv million i året bare på å redusere antall strømmålere. Den gang, som nå, var god rådgivning gull verd.

Forvirrende strømpriser

For de fleste bedrifter var det problematisk å være strømkunde. Det var ulike priser på fastkraft, tilfeldig kraft og fjernvarme og vanskelig å vite hva som var mest lønnsomt. Energiregningene var kompliserte og mange ønsket hjelp med å fordele energikostnadene rettferdig på ulike leietakere.

Enøk Trondheim besto nå av de tre gründerne Finn Johnsen, Sverre Gjervan og Arild Herford. Det var sistnevnte som utviklet analyseprogrammer som ga bedre oversikt og kontroll. Kundene kunne selv styre programmene, noe som motiverte dem til å spare enda mer. . I 1992 kom Jarle Karlsen inn som den fjerde partneren i Enøk Trondheim. Nye kunder kom raskt til. Gjensidige overtok Forenede og la ansvaret for energikjøp og -forvaltning til rådgiverne i Trondheim. Slik er det fortsatt, selv om Gjensidige ble til Vital som ble en del av DnB. NSB, Nora Eiendom (senere KLP) og Storebrand ble også viktige kunder.

Store besparelser

Raskt lærte flere bedrifter, kommuner og institusjoner å spare gode penger på dyr strøm. Det handlet om å tette tak og vegger og om å redusere oppvarmingen når lokalene sto tomme. Like viktig var å ikke slå på alle maskinene eller varmeovnene samtidig. For det var ikke mange som visste at bedrifter betaler strøm etter hvor mye de bruker når de bruker aller mest. Det som kalles effekt-tariffer. Bedrifter betaler for at kapasiteten skal være tilgjengelig. Enøk Trondheim hjalp kundene med å fordele strømbruken slik at effekttoppene ble lavere og regningen mindre.

Enøk Trondheim blir Entro

Tanken var først og fremst å gjøre en nyttig innsats og begrense den unødvendige energibruken hos kundene. Man var ikke like opptatt av at Enøk Trondheim skulle vokse. Men stadig nye kunder kom til, over hele landet. Da ble navnet litt for lokalt, så det ble effektivt klippet ned til Entro Energi.

Entro Energi i samarbeid med Tor Lindholt etablerte datterselskapet Entro Nova i 1997. Lindholt var tidligere utenlandssjef i Selmer Furuholmen og prosjektleder for utbyggingen av Aker Brygge i Oslo. Det var et tett samarbeid mellom Entro Nova og Entro Energi, og slik ble det lettere å betjene kundene i Oslo. De to selskapene slo seg i 2009 sammen til dagens Entro AS.

Over 9000 bygg

Hver fjerde av Norges 100 største virksomheter er i dag kunde hos Entro. Store offentlige og private byggeiere, forvaltningsbedrifter, industribedrifter, store og små kommuner. Entro betjener mer enn 300 kunder, over 9000 bygg og 30 millioner kvadratmeter oppvarmet areal. Vi kontrollerer energifakturaer for ca. 600 millioner kroner på vegne av våre kunder, og i våre systemer følger vi et energiforbruk tilsvarende 5,7 Terrawatt timer verdt 4 milliarder kroner.

Entro sine kunder er ikke nødvendigvis mer opptatt av energi og miljø enn andre. Men de ser at spart energi er sparte kostnader, og at energieffektive bygg med en god miljøprofil, styrker sin posisjon i utleiemarkedet. Godt miljøarbeid styrker også omdømmet til virksomheten.

Energi, avfall og miljø

Tjenesteområdene til Entro er i dag teknisk og økonomisk rådgiving innenfor energi, avfall og miljø og vi har utviklet programvare som forenkler og støtter opp om disse oppgavene. Entro er i dag den dominerende og største aktøren innenfor energirådgiving knyttet til drift av bygg. Vi arbeider innenfor hele verdikjeden (servicetjenester og rådgivningstjenester) og har egne velprøvde programvareløsninger.

I det siste har vi fått en rekke store kunder i Sverige og Danmark. Vi har kunnskap om energibruk i bygninger og innenfor industri som mange vil ha nytte av. Derfor er vi åpne for partnerskap som kan spre vår kunnskap utenfor Norge.