Om Entro

Entrometoden

Se hvordan vi jobber med å gjøre bærekraft lønnsomt.
I Entro jobber vi etter vår egen metodikk, utviklet og perfeksjonert gjennom tre tiår.
Denne metodikken er unik og bygger på fire hovedpilarer​:

Faktabasert: Vi samler inn store mengder forbruksdata i de virksomhetene vi kartlegger og analyserer. Dette gjelder både statiske data og løpende driftsdata.

Digitalisert: Vi overlater mye av jobben som rådgiver til datamaskiner – både for innsamling og behandling av data. Dette gjør at vi jobber effektivt og med høy presisjon.​

Verdiskapende: Våre prosjekter går med overskudd. Vi fokuserer hele tiden på lønnsomhet i våre tjenester. Vi dokumenterer lønnsomheten basert på fakta, ikke synsing.​

Samarbeid: Vi jobber i tett kontakt med våre kunder. Det gir de beste resultatene

Kontakt oss