Våre kunder har lavere energikostnader, lavere energiforbruk og mindre klimautslipp enn andre.

Hvorfor er det slik?

Dette er vi spesialister på. Vi bruker all vår tid på disse spørsmålene. Og ikke minst, vi jobber etter vår egen metodikk, utviklet gjennom mange år. Denne metodikken er unik og bygger på fire hovedpilarer

Entrometoden

Faktabasert

Vi samler inn store mengder data i de virksomhetene vi kartlegger og analyserer. Dette gjelder både statiske data og løpende driftsdata.

Digitalisert

Vi overlater mye av jobben som rådgiver til datamaskiner – både for innsamling og behandling av data. Dette gjør at vi jobber effektivt og med høy presisjon.

Verdiskapende

Våre prosjekter går med overskudd. Vi fokuserer hele tiden på lønnsomhet i våre tjenester. Vi dokumenterer lønnsomheten basert på fakta, ikke synsing.

Partnerskap

Vi jobber i tett kontakt med våre kunder. Det gir de beste resultatene.

Informasjonsteknologi

Entro overvåker og samler inn driftsdata fra tusenvis av bygg i Norge, Sverige og Danmark.

Vi bruker avansert teknologi til å hente inn data hver eneste time. Data som i neste omgang prosesseres videre til verdifull informasjon. Informasjonen går tilbake til byggeiere, driftere, rådgivere og konsulenter og danner grunnlaget for både løpende driftstiltak, tekniske forbedringer og annen service. Dette er informasjon om eksempelvis energibruk, avfallstrømmer, klimafotavtrykk og økonomi.

Les mer om våre programvareløsninger her.

Rådgivning

Som kunde hos oss, får du tilgang til spesialister innen en rekke uliike områder. Vi har en god miks av fagbrev og akademiske grader innen elektro, VVS, bygg, miljø, IT og økonomi.

Våre folk har lang fartstid i bransjen og har støtt på de fleste utfordringer og problemstillinger tidligere.

Les om våre rådgivningstjenester her.

Stian Vollan-Hansen Entro
Service

Våre servicetjenester dekker områder som anleggsadministrasjon, fakturakontroll og teknisk driftsstøtte. Vi bidrar med kompetanse og kapasitet.

Våre kunder får avlastning, 100% profesjonell utførelse og visshet om at ting utføres i tide.

Du kan lese mer om våre servicetjenester her.