Varig kompetanseløft innen energiteknisk drift av bygg!

Entro Kompetansesenter er en samling kurs for deg som har behov for innføring i, oppfriskning av, eller å heve din kompetanse innen energiteknisk drift av bygg. For et varig kompetanseløft er kursene lagt opp som samlinger over tid, med praktiske oppgaver i mellom. På siste samling vil det være en avsluttende test for å få godkjent kurset. Godkjent kurs vil sikre deg som drifter et konkurransefortrinn i markedet, samt gi deg en spennende hverdag med nye utfordringer!

 

Entro Kompetansesenter

Hva?

Kurs 1: Grunnleggende drift av bygg, tar for seg innføring i energi, tekniske anlegg og SD-anlegg. Målgruppe: vaktmestere med driftsansvar, byggdriftere som ønsker oppfriskning i kunnskap og nye driftere.

Kurs 2: Energieffektiv drift av bygg, tar for seg optimalisering av byggdrift og energiforbruk. Målgruppe: Erfarne driftere, driftere som har gjennomført kurs 1.

Når?

Kommende kurs:

Kursene går over fire uker, med kursstart tirsdag, onsdag eller torsdag:

Kurs 1: Uke 36

Kurs 2: Uke 42