Er du vår nye tekniske rådgiver?

Dine egenskaper

Vi søker deg som har god erfaring med å drifte næringsbygg med SD-anlegg, som har kunnskap om tekniske anlegg i bygg og hvordan disse driftes best energiøkonomisk.

Du vil få arbeidsoppgaver innen forbedringer av den tekniske driften, driftsoptimalisering, i næringsbygg i tett samarbeid med driftere på bygget og driftssjefer for å redusere energibruken, øke kvaliteten på inneklimaet for leietakerne og ytelsen til de tekniske anleggene og automatikken/automasjonen. Du motiveres av å skape positive endringer for driftere gjennom opplæring og coaching av disse, redusert energi-/ ressursbruk og fornøyde leietakere i byggene. Stillingen rapporterer til avdelingsleder i Oslo.

Om Entro

Entro har i dag over 60 medarbeidere med avdelinger i Trondheim, Oslo og Bergen. Vi tilbyr rådgivning innen tekniske- og økonomiske fag samt ledelsesfag med hovedfokus på drift av eksisterende bygg. Vi utvikler og leverer programvare innen energioppfølging, miljø og beslutningsstøtte, og er markedsledende innen vårt område med kunder i både Norge og Sverige.

Vi jobber både strategisk og operativt sammen med kundene, og våre medarbeidere har kompetanse innen en rekke fagområder. Vår viktigste kompetanse er at vi evner å gjennomføre endringer sammen med våre kunder. Vi gjør strategier om til handling og opererer både i styrerommet og i fyrrommet!

Entro er sertifisert «Great Place to Work». Det betyr at vi er ansett som en av de beste arbeidsplassene i landet. Vi praktiserer tillitsbasert ledelse hvor medarbeideren står i sentrum. Vi tror at fornøyde medarbeidere skaper fornøyde kunder! Vi er også en IA-bedrift, og har gode betingelser for våre ansatte.  Kvinneandelen i Entro er 40 prosent. Vi holder til i sentrale lokaler i Schweigaardsgt. 10 i Oslo Galleri.

Kontakt

Er du interessert i en prat om denne stillingen, så ringer du avdelingsleder Jørgen Arentz på telefon 996 41 823, eller sender en kortfattet søknad og legger ved din CV. Merk søknaden «Søknad Teknisk rådgiver Oslo».

Link til stillingsannonsen på Finn.no finner du her.

Søknadsfrist

Snarest