Kurs 2: Optimalisering av byggdrift og energiforbruk

Kurset inkluderer kursmateriell, presentasjoner, klasseromsundervisning, øvingsoppgaver som skal løses mellom hvert kurs, og til slutt en test som må bestås for å få diplom for fullført kurs.

Kurs 2: Optimalisering av byggdrift og energiforbruk

Samling 1

Introduksjon til kurset 
Introduksjon, kursoppsett, hva som skal læres og hva som kreves for å bestå

Introduksjon av eksempelbygg 
Introduksjon av eksempelbygg og dets tekniske anlegg

Samspill i tekniske anlegg 
De tekniske anleggenes virkemåte og påvirkning av hverandre
Samspill og samtidighet

Gjenvinning 
Utnytting varmegjenvinning
Beregning av gjenvinningsgrad på gjenvinneren

Øvingsoppgave 1
Øvingsoppgave fra Samling 1 skal gjøres til neste gang (ca. to timers arbeid)

Samling 2

Gjennomgang øvingsoppgave 1 
Gjennomgang av forrige øvingsoppgave, spørsmål og svar

SD-anlegg 1: Optimalisering 
Hva gjør et SD-anlegg bra og hvilke utfordringer har det

SD-anlegg 2: Feilsøking 
Feilsøking i SD-anlegg, typiske feilkilder
Endringer av temperaturer, hastigheter og hvordan andre anlegg påvirkes

SD-anlegg 3: Fyringskurver og effektstyring 
Fyringskurver og effektstyring

Øvingsoppgave 2 
Øvingsoppgave fra Samling 2 skal gjøres til neste gang (ca. to timers arbeid)

Samling 3

Gjennomgang øvingsoppgave 2 
Gjennomgang av forrige øvingsoppgave, spørsmål og svar

SD-anlegg 4: Drift gjennom året 
Sommerdrift, vinterdrift og den vanskelige perioden i mellom dem
Årshjul, periodisering etc.

SD-anlegg 5: Driftsoptimalisering 
Driftsoptimalisering i SD-anlegg og teoretisk befaring på eksempelbygg

Energiberegninger 
Beregninger av energireduksjonspotensial
Effekten av utførte tiltak
Økonomisk perspektiv på tiltak

Øvingsoppgave 3 
Øvingsoppgave fra Samling 3 skal gjøres til neste gang (ca. to timers arbeid)

Samling 4

Gjennomgang øvingsoppgave 3 
Gjennomgang av forrige øvingsoppgave, spørsmål og svar

Tiltaksplan 1
Oppsett av tiltaksplan 

Tiltaksplan 2 
Standardtiltak, byggspesifikke tiltak, beste praksis, driftstiltak
Anbefalte oppgraderinger av tekniske anlegg
Enova, støtteordninger

Energioppfølging 
Oppfølging av tiltak i energioppfølgingssystem

Oppsummering 
Oppsummering av kursinnhold, spørsmål og svar

Avsluttende test 
Denne må bestås før kursdiplom utleveres

 

Ta kontakt med kursansvarlig Christina Skaatan hvis du har noen spørsmål.

Ønsker du at vi setter opp tilsvarende kurs i Trondheim eller Bergen?