Optimalisering av byggdrift og energiforbruk

Kurset inkluderer kursmateriell, presentasjoner, klasseromsundervisning, øvingsoppgaver som skal løses mellom hvert kurs, og til slutt en test som må bestås for å få diplom for fullført kurs.

Kurs 2: Energieffektiv drift av bygg

Samling 1

Introduksjon til kurset 
Introduksjon, kursoppsett, hva som skal læres og hva som kreves for å bestå

Introduksjon av eksempelbygg 
Introduksjon av eksempelbygg og dets tekniske anlegg

Samspill i tekniske anlegg 
De tekniske anleggenes virkemåte og påvirkning av hverandre
Samspill og samtidighet

Gjenvinning 
Utnytting varmegjenvinning
Beregning av gjenvinningsgrad på gjenvinneren

Øvingsoppgave 1
Øvingsoppgave fra Samling 1 skal gjøres til neste gang (ca. to timers arbeid)

Samling 2

Gjennomgang øvingsoppgave 1 
Gjennomgang av forrige øvingsoppgave, spørsmål og svar

SD-anlegg 1: Optimalisering 
Hva gjør et SD-anlegg bra og hvilke utfordringer har det

SD-anlegg 2: Feilsøking 
Feilsøking i SD-anlegg, typiske feilkilder
Endringer av temperaturer, hastigheter og hvordan andre anlegg påvirkes

SD-anlegg 3: Fyringskurver og effektstyring 
Fyringskurver og effektstyring

Øvingsoppgave 2 
Øvingsoppgave fra Samling 2 skal gjøres til neste gang (ca. to timers arbeid)

Samling 3

Gjennomgang øvingsoppgave 2 
Gjennomgang av forrige øvingsoppgave, spørsmål og svar

SD-anlegg 4: Drift gjennom året 
Sommerdrift, vinterdrift og den vanskelige perioden i mellom dem
Årshjul, periodisering etc.

SD-anlegg 5: Driftsoptimalisering 
Driftsoptimalisering i SD-anlegg og teoretisk befaring på eksempelbygg

Energiberegninger 
Beregninger av energireduksjonspotensial
Effekten av utførte tiltak
Økonomisk perspektiv på tiltak

Øvingsoppgave 3 
Øvingsoppgave fra Samling 3 skal gjøres til neste gang (ca. to timers arbeid)

Samling 4

Gjennomgang øvingsoppgave 3 
Gjennomgang av forrige øvingsoppgave, spørsmål og svar

Tiltaksplan 1
Oppsett av tiltaksplan 

Tiltaksplan 2 
Standardtiltak, byggspesifikke tiltak, beste praksis, driftstiltak
Anbefalte oppgraderinger av tekniske anlegg
Enova, støtteordninger

Energioppfølging 
Oppfølging av tiltak i energioppfølgingssystem

Oppsummering 
Oppsummering av kursinnhold, spørsmål og svar

Avsluttende test 
Denne må bestås før kursdiplom utleveres

 

Meld deg på kurs 2:

Ta kontakt med kursansvarlig hvis du har noen spørsmål.