Kurs 1: Innføring i energi, tekniske anlegg og SD-anlegg

Kurset inkluderer kursmateriell, presentasjoner, klasseromsundervisning, øvingsoppgaver som skal løses mellom hvert kurs, og til slutt en test som må bestås for å få diplom for fullført kurs. 

Kurs 1: Innføring i energi, tekniske anlegg og SD-anlegg

Samling 1

Introduksjon til kurset
Introduksjon, kursoppsett, hva som skal læres og hva som kreves for å bestå

Energi og effekt
Grunnleggende om energi, effekt og enøk (energiøkonomisering)

Tekniske anlegg 1: Ventilasjon
Ventilasjonssystem, virkemåte, komponenter, vanlige feil, driftsinstrukser

SD-anlegg 1: Ventilasjon
Styring av ventilasjonssystem i SD-anlegg, ulike innstillinger, typisk feilsøking

Øvingsoppgave 1
Øvingsoppgave fra Samling 1 skal gjøres til neste gang (ca. to timers arbeid)

Samling 2

Gjennomgang øvingsoppgave 1
Gjennomgang av forrige øvingsoppgave, spørsmål og svar

Tekniske anlegg 2: Oppvarming
Grunnleggende om ulike typer oppvarmingssystem
Prinsipper ved vannbårne system og elektrisk oppvarming
Elektrisk oppvarming, panelovn, varmepumper (luft-luft)

SD-anlegg 2: Oppvarming
Styring av oppvarmingsløsninger i SD-anlegg
Elkjel, andre kjeler, fjernvarme, nærvarme, varmepumper

Øvingsoppgave 2
Øvingsoppgave fra Samling 2 skal gjøres til neste gang (ca. to timers arbeid)

Samling 3

Gjennomgang øvingsoppgave 2
Gjennomgang av forrige øvingsoppgave, spørsmål og svar

Tekniske anlegg 3: Kjøling
Grunnleggende om ulike kjølesystemer
Vannbårne og DX-kjølesystemer

Kjølesystem
Fjernkjøling, kjølemaskiner, kjøling via ventilasjon, kjølebaffler, komponenter i kjølesystem etc.

SD-anlegg 3: Kjøling
Styring av kjøling i SD-anlegg
Når skal det kjøles, innstillinger, temperaturer

Øvingsoppgave 3
Øvingsoppgave fra Samling 3 skal gjøres til neste gang (ca. to timers arbeid)

Samling 4

Gjennomgang øvingsoppgave 3
Gjennomgang av forrige øvingsoppgave, spørsmål og svar

Snøsmelteanlegg
Grunnleggende om snøsmelteanlegg

Energioppfølging og målere
Gjennomgang av energioppfølging og målere

Samspill i bygget
Hvordan drifte bygg best mulig

Avsluttende test
Denne må bestås før kursdiplom utleveres

 

Ta kontakt med kursansvarlig Christina Skaatan hvis du har noen spørsmål.

Ønsker du at vi setter opp tilsvarende kurs i Trondheim eller Bergen?