Innføring i energi, tekniske anlegg og SD-anlegg

Kurset inkluderer kursmateriell, presentasjoner, klasseromsundervisning, øvingsoppgaver som skal løses mellom hvert kurs, og til slutt en test som må bestås for å få diplom for fullført kurs. 

Kurs 1: Grunnleggende drift av bygg

Samling 1

Introduksjon til kurset
Introduksjon, kursoppsett, hva som skal læres og hva som kreves for å bestå

Energi og effekt
Grunnleggende om energi, effekt og enøk (energiøkonomisering)

Tekniske anlegg 1: Ventilasjon
Ventilasjonssystem, virkemåte, komponenter, vanlige feil, driftsinstrukser

SD-anlegg 1: Ventilasjon
Styring av ventilasjonssystem i SD-anlegg, ulike innstillinger, typisk feilsøking

Øvingsoppgave 1
Øvingsoppgave fra Samling 1 skal gjøres til neste gang (ca. to timers arbeid)

Samling 2

Gjennomgang øvingsoppgave 1
Gjennomgang av forrige øvingsoppgave, spørsmål og svar

Tekniske anlegg 2: Oppvarming
Grunnleggende om ulike typer oppvarmingssystem
Prinsipper ved vannbårne system og elektrisk oppvarming
Elektrisk oppvarming, panelovn, varmepumper (luft-luft)

SD-anlegg 2: Oppvarming
Styring av oppvarmingsløsninger i SD-anlegg
Elkjel, andre kjeler, fjernvarme, nærvarme, varmepumper

Øvingsoppgave 2
Øvingsoppgave fra Samling 2 skal gjøres til neste gang (ca. to timers arbeid)

Samling 3

Gjennomgang øvingsoppgave 2
Gjennomgang av forrige øvingsoppgave, spørsmål og svar

Tekniske anlegg 3: Kjøling
Grunnleggende om ulike kjølesystemer
Vannbårne og DX-kjølesystemer

Kjølesystem
Fjernkjøling, kjølemaskiner, kjøling via ventilasjon, kjølebaffler, komponenter i kjølesystem etc.

SD-anlegg 3: Kjøling
Styring av kjøling i SD-anlegg
Når skal det kjøles, innstillinger, temperaturer

Øvingsoppgave 3
Øvingsoppgave fra Samling 3 skal gjøres til neste gang (ca. to timers arbeid)

Samling 4

Gjennomgang øvingsoppgave 3
Gjennomgang av forrige øvingsoppgave, spørsmål og svar

Snøsmelteanlegg
Grunnleggende om snøsmelteanlegg

Energioppfølging og målere
Gjennomgang av energioppfølging og målere

Samspill i bygget
Hvordan drifte bygg best mulig

Avsluttende test
Denne må bestås før kursdiplom utleveres

 

 

Meld deg på kurs 1:

Ta kontakt med kursansvarlig hvis du har noen spørsmål.