Entro Kompetansesenter

Entro Kompetansesenter er et opplæringstilbud for deg som ønsker mer kunnskap og kompetanse i energi- og miljøledelse, drift av tekniske anlegg i bygg og bruk av energi- og miljøoppfølgingssystemer.

Fysisk eller digitalt

Entro tilbyr både digitale og fysiske kurs og samlinger. Det er satt opp kurs i våre sentrumskontorer i Oslo annen hver måned, men det er fult mulig å utføre kurs både i Bergen og Trondheim. Samlingene foregår med maks 15 personer på hver samling, for å sikre personlig oppfølging og interaktiv læring. Kurset består av 4 moduler på 3 timer hver, som alle tar for seg ulike temaer.