Kurs i energiledelse, teknisk drift av bygg og driftsoptimalisering

Entro Kompetansesenter er et opplæringstilbud for deg som har behov for mer kunnskap og kompetanse i energiledelse og teknisk drift av bygg. Vi tilbyr åpne kurs i Oslo, Trondheim og Bergen, kurs i samarbeid med NITO og interne kurs skreddersydd for din virksomhet.

Entro Kompetansesenter

Kurs i grunnleggende drift av bygg

Kurset tar for seg innføring i energi, tekniske anlegg og SD-anlegg. Målgruppe: vaktmestere med driftsansvar, byggdriftere som ønsker oppfriskning av kunnskap og deg som skal begynne i ny jobb som drifter eller forvalter av et bygg. Du vil få en øvingsoppgave du må løse mellom hver kursdag og må ta en avsluttende test for å få bestått.

Les mer om hva du lærer på kurs i grunnleggende drift av bygg her

Pris: 10.000 kroner
Dato: Oppstart 23. januar 2020 kl 09.00 – 12.00
Kursets omfang: totalt 12 timer (fire kursdager, tre timer hver uke)
Sted: Kursene holdes i Oslo, Trondheim og Bergen

Påmelding til kurs i Oslo

Påmelding til kurs i Trondheim

Påmelding til kurs i Bergen

Kurs i energieffektiv drift av bygg

Kurset tar for seg driftsoptimalisering og effektiv bruk av tekniske anlegg og SD-anlegg for å redusere energibruk i bygg. Du vil få innsikt i hvordan de tekniske anleggene virker sammen og hvordan du kan finne og rette feil. Vi går også gjennom driftstider og hvordan du sørger for godt inneklima gjennom hele året. Målgruppen er erfarne driftere eller driftere som har gjennomført kurset «Grunnleggende drift av bygg». Kurset er lagt opp med fire kursdager á 3 timer, totalt 12 timer. Du vil få en øvingsoppgave du må løse mellom hver kursdag og må ta en avsluttende test for å få bestått.

Les mer om hva du lærer på kurset her

Pris: 10.000 kroner
Kursets omfang: Fire kursdager á 3 timer, tilsammen 12 timer

Melder du deg på både kurs 1 og 2 får du 10% rabatt på kurs 2

Påmelding:

Energiledelse og energiarbeid i praksis

I samarbeid med NITO arrangerer vi kurs i energiledelse og praktisk energiarbeid. På dette kurset får du en innføring i hvordan du kan lykkes med energiarbeid. Vi vil gjennomgå viktige metoder og verktøy og vise eksempler fra virksomheter som har hatt suksess med sitt arbeid.  Vi ser på hvordan du best mulig implementerer energiledelse, og hvilke konsekvenser implementeringen vil ha i din virksomhet. Du vil også få kjennskap til hvilke støtteordninger som finnes og hvilke krav myndighetene stiller.

Priser:
Ordinær pris: 6950 kroner
For medlemmer av NITO: 4950 kroner
For kunder av Entro: 5950 kroner

Dato: 6. november 2019. Kan også settes opp som bedriftsinternt kurs
Sted: NITO Møtesenter, Oslo

Påmelding
Energieffektiv og økonomisk drift av bygg

I samarbeid med NITO arrangerer vi kurs i energieffektiv og økonomisk drift av bygg. På dette kurset lærer du om energiøkonomi, energioppfølgning og effektivisering i samspill med investeringstiltak og støtteprogrammer. Kurset gir deg grundig forståelse for hvordan du kan forbedre blant annet ventilasjonsanlegg og varme/kjølesystemer. I tillegg til å lære den nødvendige teorien, går vi på befaring på et bygg og jobber med praktiske oppgaver i grupper slik at du kan sette teorien ut i praksis.

Målgruppen for kurset er ingeniører, økonomer, forvaltere, driftssjefer og andre som har som jobb å følge opp energiforbruk og tekniske anlegg i bygg.

Priser: 

Ordinær pris: 6950,-
Medlem av NITO: 4950,-
Kunde av Entro: 5950,-

Dato: 4. desember 2019 kl 09.00 – 16.00

Påmelding

 

 

Bedriftsinterne kurs

 

Vi skreddersyr kurs til din bedrift, etter ønske, behov og målsetting. Ta kontakt for en uforpliktende prat:

Trine Tindeland
trine.tindeland@entro.no
+47 991 65 783

Kontaktperson