Entro Kompetansesenter

Entro Kompetansesenter er et opplæringstilbud for deg som ønsker mer kunnskap og kompetanse i energi- og miljøledelse, drift av tekniske anlegg i bygg og bruk av energi- og miljøoppfølgingssystemer.

Nå kan bedrifter få støtte til opplæring

I krisepakken Regjeringen la fram for Stortinget 31. mars, ligger det 400 millioner kroner til kurs og etterutdanning. Tilskuddsordningen er rettet mot bedrifter som står i fare for å måtte permittere eller si opp medarbeidere.Ta kontakt med oss dersom du er interessert i å søke om støtte til heving av kompetansen til driftspersonalet i bygg.

Digitale kurs og samlinger

Entro tilbyr kurs og samlinger digitalt. Foreløpig foregår det meste av kursopplegget som videomøter, men vi kan også tilby digitale undervisningsopplegg du kan delta i når du selv vil og i ditt eget tempo.Ta kontakt med oss dersom du er interessert