Referanse

Jacobs Douwe Egberts

På veien mot et grønnere kaffehus, har JDE sitt kaffehus på Midtun i Bergen gjennomgått fabrikkens aktivitet på flere områder.
Tjenesteområder
  • Økonomi
  • Energi
  • Avfall
  • Vann
  • Utslipp

Jacobs Douwe Egberts

På veien mot et grønnere kaffehus, har JDE sitt kaffehus på Midtun i Bergen gjennomgått fabrikkens aktivitet på flere områder.

JDE har sammen med Entro i et treårlig bærekraftsprosjekt gjennomgått en omfattende kartlegging hvor de blant annet har skilt av produksjonsrelatert og byggrelatert forbruk. På denne måten har vi kunnet jobbe målrettet med ressursbesparende tiltak. 
 
På tre år har JDE redusert forbruket med 113 kWh per tonn kaffe. Dette er en nedgang på ca. 11%. Til sammen i prosjektet har JDE sammen med Entro funnet ressursbesparelser verdt ca. 1 million kroner. Dette tilsvarer 1000 tonn co2, som er like mye som om lag 1500 turer med fly til USA. 

Et eksempel på et sirkulærøkonomisk grep som JDE har gjort, er å sende restproduktet fra kaffebrenningen til dyre- og menneskematproduksjon på Voss. Det har også blitt igangsatt et arbeid på å utrede gjenbruken av spillvarme som oppstår i brenneprosessen. 
 
Det er også besluttet at JDE skal gå over til 100% (!) biogass i produksjonen - dette er imponerende! 
 
Les mer om JDE sitt bærekraftsarbeid på nettsiden deres. 

Spar penger på å kutte utslipp

Kontakt oss