Entroseminaret 2019

Entroseminaret 2019: Samarbeid for bærekraft

Hva skal til for å gjøre bygg og byer mer bærekraftige?

Ingen har nok kreativitet, kunnskap, kapital eller handlekraft til å bygge et mer bærekraftig samfunn alene. Samarbeid mellom ulike næringer og mellom offentlige myndigheter, privat næringsliv og forsknings- og utviklingsmiljøer må til dersom vi skal nå målene i Parisavtalen og samtidig skape byer som er gode å bo, være og jobbe i. Derfor er den røde tråden i årets Entroseminar «Samarbeid for bærekraft».

Viser vei inn i framtiden og hva som er verdt å ta vare på

For å stoppe klimaendringene er det vel så viktig å ta vare på det vi har som å investere i noe nytt. Det er ikke tilfeldig at årets Entroseminar arrangeres i Bergen. Her finner du moderne arkitektur og smarte bygg side om side med den historiske trehusbebyggelsen byen er verdenskjent for. Vi i Entro ønsker nemlig å vise deg vei inn i framtiden, men også hva som er verdt å ta vare på.

Inspirererende foredrag og nyttige verksteder

Vårt mål er et Entroseminaret 2019 skal gi deg inspirasjon til å gjennomføre tiltak som bidrar til å redusere klimagassutslippene fra din virksomhet og finne samarbeidspartnere som gjør tiltakene mulig. Vi arrangerer praktiske verksteder hvor du får med deg konkrete råd og tips du kan bruke når du kommer tilbake på jobb.

Program

RESTART: 7 steg til en bærekraftig forretningsmode

Er din forretningsmodell rustet for fremtiden? Forskerne Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen kommer til Entroseminaret for å presentere RESTART – et veikart i syv deler til hvordan du kan gi designe bærekraftige forretningsmodeller og tjene penger på nye teknologier, digitalisering og den sirkulære økonomien

Hvordan få en elektrisk framtid uten at sikringen går?

I Stavanger har Avinor planer om å etablere et mikronett med kraftproduksjon fra sol og vind, batterilagring og ladeløsninger for større fartøy som buss og fly. Prosjektet Elnett21 er et samarbeid mellom Avinor, Forus Næringspark, Stavangerregionen Havn og Lyse-selskapene Smartly og Lyse Elnett.

Legg aldri ut på langtur alene

Skal vi klare å nå målet om 40% reduksjon av klimagassutslipp innen 2030 må vi både finne nye måter å samarbeide på og nye virksomheter å samarbeide med. Hvordan finner du samarbeidspartnere du kan nå langt sammen med og hvordan får du samarbeidet til å fungere? Dét skal Annika Rødeseike, en av iniativtakerne til det nystartede næringsnettverket bGreen i Bergen snakke om.

Eie vs leie – kan lys, luft og vegger kjøpes som en tjeneste?

Selvaag Eiendom har inngått samarbeid med en interiørarkitekt, møbelleverandør, et advokatfirma, en entreprenør og leverandører av belysning og tekniske anlegg hvor formålet er å finne ut om det er mulig å leie det du trenger i et bygg, framfor å eie det. Hør hva de ønsker å få til – og hva som gjør drømmene vanskelig å oppfylle.

Bergen - Norges mest bærekraftige by

I juni ble Bergen tildelt Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling. Juryen mener Bergen har tatt modige og nytenkende grep for å styre byutviklingen på en bærekraftig måte. Byutvikling er også samfunnsutvikling – og for å gjøre en by attraktiv å både bo, jobbe og leve i er kommunen avhengig av et tett og godt samarbeid med private eiendomsutviklere og boligutbyggere. Byarkitekt Maria Molden kommer til Entroseminaret for å fortelle hvordan Bergen bruker arkitektur for å nå viktige samfunnsmål.

Damsgårdssundet - fra industri og skipsfart til moderne bydel

BOB tar ansvar for bærekraftig byutvikling i Bergen og satser på prosjekter som imøtekommer FNs bærekraftsmål. Gjennom sine innovative prosjekter, særlig utviklingen av Damsgårdssundet i Bergen har BOB lært hvordan man kan ivareta og samtidig aktivere områdene rundt, og de peker på samarbeid på tvers av bransjer og aktører som den viktigste faktoren for fremtdig bærekraftig bytuvikling.

Kan teknologi bidra til å gjøre bygg mer bærekraftige?

I 2017 etablerte Statsbygg prosjektet Digibygg for å fremme bruken av digitalisering og smart-teknologi gjennom hele verdikjeden fra idé og plan til drift. Anett Andreassen er direktør for digitalisering og utvikling i Statsbygg og skal fortelle hvilke erfaringer de har gjort seg i byggeprosjekter for Høgskulen på Vestlandet og Bergen akuttsenter.

Praktiske verksteder

Det hjelper imidlertid ikke bare å føle seg inspirert. Du trenger også konkrete råd og verktøy for å klare å gjennomføre. På Entroseminaret 2019 vil du derfor få muligheten til å delta på praktiske kurs og verksteder som hjelper deg å komme i gang selv:

  • Slik kommer du gang med et klimagassregnskap
  • Demo av Entro Ecopilot: Se hvordan innovativ teknologi kan gjøre ditt bygg smartere og mer bærekraftig
  • Befaring av de tekniske anleggene på Hotel Admiral

Påmelding

Pris:

Ordinær pris er 5 415 kroner eks mva per deltager.
Middag og underholdning tirsdag kveld er inkludert i prisen, i tillegg til inspirerende foredrag, praktiske verksteder og deilig lunsj begge dager.

OBS! Vi ønsker å skape rom for de gode samtalene, og har satt tak på 150 deltakere til Entroseminaret 2019. Vær tidlig ute og sikre din plass på seminaret!

Gå til påmelding

Foredragsholdere

Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen

Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen
Norges Handelshøyskole

Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen er forskere og professor II ved NHH i Bergen. Sammen har de reist verden rundt for å bistå virksomheter med å bli mer bærekraftige. Erfaringene fra forskning og praksis kan du lese mer om i boka RESTART som kom ut i 2017.

Ingvald Erga

Ingvald Erga
fagansvarlig for ytre miljø, Stavanger lufthavn

Ingvald Erga er fagansvarlig for ytre miljø ved Stavanger Lufthavn. Arbeidsoppgavene hans spenner vidt – fra å jobbe med å bevare sjeldne orkideer og honningproduksjon til energiprosjekter, klimaregnskap og miljøsertifisering, flystøy, miljøovervåking og utslippstillatelser.

Annika Rødeseike

Annika Rødeseike
Prosjektleder i bGreen

Annika Rødeseike har en mastergrad i sosial- og kognitiv psykologi med bærekraft som fordypningsfelt. Hun er tidligere prosjektleder i bGreen og jobber i dag som rådgiver i Entro AS avdeling i Bergen.

Magnus Skallerud

Magnus Skallerud
Utviklingsdirektør i Selvaag Eiendom

Magnus Skallerud er utdannet sivilingeniør i bygg og miljøteknikk fra NTNU. Magnus har et brennende engasjement for bærekraft og er en av Entros «lekekamerater» fra innovasjonsprosessen Byggfloken.

Maria Molden

Maria Molden
Byarkitekt, Bergen kommune

Molden er utdannet sivilarkitekt ved Arkitekthøgskolen i Oslo. Hun har arbeidet som arkitekt, byplanlegger og tettstedsutvikler, og har vært lærer ved Institutt for Urbanisme ved Arkitektur- og designskolen i Oslo (AHO) og på Bergen Arkitekthøgskole samt ved Høyskolen i Bergen (HIB).

Ole Herbrand Kleppe

Ole Herbrand Kleppe
Konserndirektør BOB Eiendomsutvikling

Ole H. Kleppe har 20 års erfaring innen by- og områdeutvikling. Siden 2005 har han hatt ansvaret for utviklingen av Damsgårdssundet – morgendagens bydel – i Bergen.

Anett Andreassen

Anett Andreassen
Direktør for digitalisering og utvikling i Statsbygg

Anett Andreassen er utdannet siviløkonom og har lang erfaring innen endringsledelse og teknologiutvikling.