22. oktober 09:00-16:00
23. oktober 09:00-13:00
Clarion Hotel Admiral,
Bergen
150 personer
kr. 5 415 eks. mva.
Gå til påmelding

Entroseminaret

Bærekraftige bygg og byer

Hvordan skal vi utvikle bygg og byer slik at de blir mer bærekraftige når det aller meste allerede er bygget? Dét er samtaleemnet når noen av landets mest framoverlente eiendomsselskaper, start up- selskaper, studenter og forskere og offentlige myndigheter møtes i Bergen 22. - 23. oktober. Vårt mål er at Entroseminaret 2019 skal gi deg inspirasjon til å gjennomføre tiltak som bidrar til at din virksomhet blir mer bærekraftig og at du finner samarbeidspartnere som gjør tiltakene mulig.
Hvorfor Bergen?

Det er ikke tilfeldig at årets Entroseminar arrangeres i Bergen. Her finner du moderne arkitektur og smarte bygg side om side med den historiske trehusbebyggelsen byen er verdenskjent for. Vi i Entro ønsker nemlig å vise deg vei inn i framtiden, men også hva som er verdt å ta vare på. Bergen fikk dessuten tildelt Statens pris for bærekraftig byutvikling i 2019 og er kåret til Norges mest attraktive by.

Program

Dag 1 – 22. oktober
Samarbeid for bærekraft

08:30
Registrering og kaffe
09:15
Byråden for byutvikling i Bergen åpner Entroseminaret 2019
09:30
RESTART: 7 steg til en bærekraftig forretningsmodell

Er din forretningsmodell rustet for fremtiden? Forskerne Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen kommer til Entroseminaret for å fortelle hvordan du kan designe bærekraftige forretningsmodeller og tjene penger på sirkulær økonomi.

10:00
Legg aldri ut på langtur alene - slik finner du gode samarbeidspartnere

Skal vi klare å nå målet om 40% reduksjon av klimagassutslipp innen 2030 må vi både finne nye måter å samarbeide på og nye virksomheter å samarbeide med. Annika Rødeseike skal fortelle hvordan du finner samarbeidspartnere du kan nå langt sammen med og hvordan får du samarbeidet til å fungere.

10:20
Pause
10:40
Hvordan skape en bærekraftig by når det meste allerede er bygget?

Dét har vi spurt studentene i Bergen om. En jury som består av representanter fra næringslivet og akadamia skal avgjøre hvem av studentene som får stå på scenen under Entroseminaret og presentere sine idéer og forslag til løsninger.

11:10
Eie eller leie – kan lys luft og vegger kjøpes som tjeneste?

Selvaag Eiendom har inngått samarbeid med en interiørarkitekt, et advokatfirma, en entreprenør og leverandører av tekniske anlegg for å finne ut om det er mulig å leie det du trenger i et bygg, framfor å eie det.

11:30
Lunsj
12:30
Kan teknologi bidra til å gjøre bygg mer bærekraftige?

I 2017 etablerte Statsbygg prosjektet Digibygg for å fremme bruken av digitalisering og smart-teknologi gjennom hele verdikjeden fra idé og plan til drift. Anne Fuglesang forteller om erfaringer de har gjort seg i byggeprosjekter, blant annet ved Høgskulen på Vestlandet og Bergen akuttsenter.

12:50
Proptech - bare buzz, eller et paradigmeskifte for eiendomsnæringen?

Anders Daniel Brekke i Proptech Innovation skal fortelle hvordan eiendomsteknologi kan bidra til at BAE-næringen blir mer bærekraftig, effektiv, brukervennlig og lønnsom.

13:10
Pause
13:30
Hvordan få en elektrisk framtid uten at sikringen går?

I Stavanger har Avinor planer om å etablere et mikronett med kraftproduksjon fra sol og vind, batterilagring og ladeløsninger for større fartøy som buss og fly. Prosjektet Elnett21 er et samarbeid mellom Avinor, Forus Næringspark, Stavangerregionen Havn og Lyse-selskapene Smartly og Lyse Elnett.

13:50
Det hjelper ikke med teknologi hvis du ikke har kompetanse til å bruke den

Er det et slik at jo mer teknologi og jo mer avanserte tekniske anlegg et bygg har, jo mer energieffektivt er det? Nei, tvert imot, men driftsekspertene i Entro. Jo mer teknologi, jo større krav stilles det til driftspersonalet og deres kompetanse og jo flere sensorer og målere, jo mer er det som kan være feil.

14:10
Praktisk informasjon om verkstedene og pause
14:30
Praktiske verksteder

Det hjelper imidlertid ikke bare å føle seg inspirert. Du trenger også konkrete råd og verktøy for å klare å gjennomføre. På Entroseminaret 2019 vil du derfor få muligheten til å delta på praktiske kurs og verksteder som hjelper deg å komme i gang selv:

  • Slik kommer du gang med et klimagassregnskap
  • Demo av Entro Ecopilot: Se hvordan innovativ teknologi kan gjøre ditt bygg smartere og mer bærekraftig
  • Befaring av de tekniske anleggene på Hotel Admiral
18:00
Middag

Vi inviterer deg til middag og litt kveldsunderholdning på Hotel Admiral. Middagen er inkludert i deltageravgiften.

Dag 2 – 23. oktober
Bærekraftig byutvikling

Dag 2 av Entroseminaret er viet temaet bærekraftig byutvikling. Vi har invitert virksomheter som er helt avgjørende for å få til bærekraftig byutvikling: kommunen, byplanleggere, boligbyggere, eiendomsutviklere, avfalls- og kraftselskaper.

09:00
Morgen"trim" og velkommen

Dagens tema er bærekraftig byutvikling og vi skal gjøre vårt for at også humøret i byen blir bra tidlig en onsdag morgen.

09:20
Slik skaper vi bedre byer

Hva gjør en by god å bo i? Rådgivningsselskapet Rambøll har spurt nesten 4000 nordmenn hva de synes, og hva de mener skal til for å gjøre byene våre enda bedre. Bergen ble nylig kåret til Norges mest attraktive by å bo i, men er bergenserne enige i det? Lene Berger Henriksen presenterer resultatene fra Bergen og sammenligner med resten av landet.

09:40
Bergen - Norges mest bærekraftige by

I juni ble Bergen tildelt Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling. Juryen mener Bergen har tatt modige og nytenkende grep for å styre byutviklingen på en bærekraftig måte. Byarkitekt Maria Molden kommer til Entroseminaret for å fortelle hvordan Bergen bruker arkitektur for å nå viktige samfunnsmål.

10:00
Pause
10:15
Damsgårdssundet - fra industri og skipsfart til moderne bydel

Bergen og omegn boligbyggelag (BOB) skal bygge næmere 1000 boliger på vestsiden av Damsgårdssundet. Ole H. Kleppe skal fortelle hva han mener må til for å skape bærekraftige boligområder og hvem en aktør som BOB samarbeide med for å få det til.

10:35
100 % elektrisk?

Elektrifisering er et av de viktigste virkemidlene for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn, og energi en essensiell brikke i puslespillet når framtidens bærekraftige byer og bygg skal formes. Maria Bos skal fortelle hvordan et selskap som BKK kan bidra til å skape mer bærekraftige byer.

10:55
Pause
11:15
Hvordan skape mer verdi ut av mindre avfall?

Jo mer vi kjøper, jo mer avfall blir det. Når flere og flere flytter til byene blir det stadig mer utfordrende å håndtere avfallet på en effektiv måte. Løsningen er å kaste mindre og gjenvinne mer, men hvordan? Det skal leder for gjenvinningstjenester i BIR, Linn Cecilie Moholt, snakke om.

11:35
Marineholmen og Solheimsviken - fra verft til innovasjonsdistrikt

GC. Rieber Eiendom jobber etter prinsippet «»naturressurser skal overlates til våre etterkommere i minst like god forfatning som da vi overtok». Tor Instanes forteller hvordan de gjør dette prinsippet om til praksis i utviklingen av innovasjonsdistriktet Marineholmen og Solheimsviken.

11:55
Pause
12:15
En samtale om byen Bergen

Vi spør dagens foredragsholdere: Hvis du kunne bestemme, hva er de tre viktigste grepene du ville gjort for å sikre en bærekraftig utvikling av byen Bergen? Du som tilhører kan komme med innspill og delta i samtalen underveis.

13:00
Lunsj

Vi avslutter dagen med lunsj på Hotel Admiral og ønsker alle foredragsholdere og deltagere vel hjem kl 1400.

Påmelding

Pris:

Ordinær pris er 5 415 kroner eks mva per deltager.
Middag og underholdning tirsdag kveld er inkludert i prisen, i tillegg til inspirerende foredrag, praktiske verksteder og deilig lunsj begge dager.

OBS! Vi ønsker å skape rom for de gode samtalene, og har satt tak på 150 deltakere til Entroseminaret 2019. Vær tidlig ute og sikre din plass på seminaret!

Målgruppen for Entroseminaret er deg som:
  • investerer i, forvalter eller drifter eiendom
  • planlegger og prosjekterer bygg
  • jobber med byplanlegging og byutvikling
  • forsker på fornybar energi, energieffektivisering, energisystemer eller bærekraftig utvikling av bygg og områder
  • er på jakt etter samarbeidspartnere til prosjekter som skal bidra til bærekraftig utvikling av bygg og byer

 

Foredragsholdere

Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen

Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen
Norges Handelshøyskole

Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen er forskere og professor II ved NHH i Bergen. Sammen har de reist verden rundt for å bistå virksomheter med å bli mer bærekraftige. Erfaringene fra forskning og praksis kan du lese mer om i boka RESTART som kom ut i 2017.

Annika Rødeseike

Annika Rødeseike
Initiativtaker i bGreen

Annika Rødeseike har en mastergrad i sosial- og kognitiv psykologi med bærekraft som fordypningsfelt. Hun er tidligere prosjektleder i bGreen og jobber i dag som rådgiver i Entro AS avdeling i Bergen.

Magnus Skallerud

Magnus Skallerud
Utviklingsdirektør i Selvaag Eiendom

Magnus Skallerud er utdannet sivilingeniør i bygg og miljøteknikk fra NTNU. Magnus har et brennende engasjement for bærekraft og er en av Entros «lekekamerater» fra innovasjonsprosessen Byggfloken.

Anne Fuglesang

Anne Fuglesang
Prosjektleder i Digibygg i Statsbygg

Anne Fuglesang er prosjektleder for prosjektet DigiBygg i Statsbygg. Hun har en mastergrad i Eiendomsutvikling og – forvaltning fra NTNU og skrev masteroppgaven sin om hvordan BIM-modeller kan brukes i forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendom.

Anders Daniel Brekke

Anders Daniel Brekke
Proptech Innovation

Anders Daniel Brekke har sin faglige bakgrunn fra økonomi og har lang erfaring med entreprenørskap i USA, Danmark og Norge. Anders har vært sentral i etableringen av eiendomsteknologi-klyngen Proptech Innovation. Han brenner for teknologi og hvordan den kan bidra til å gjøre bygg og byer bedre.

Ingvald Erga

Ingvald Erga
fagansvarlig for ytre miljø, Stavanger lufthavn

Ingvald Erga er fagansvarlig for ytre miljø ved Stavanger Lufthavn. Arbeidsoppgavene hans spenner vidt – fra å jobbe med å bevare sjeldne orkideer og honningproduksjon til energiprosjekter, klimaregnskap og miljøsertifisering, flystøy, miljøovervåking og utslippstillatelser.

Håvard Moster

Håvard Moster
Energi- og miljørådgiver i Entro

Håvard Moster er kommersiell leder i Entro og energi- og miljørådgiver ved Entros avdeling i Bergen. Håvard har lang erfaring med endringsledelse i både bygg- og anleggs- og eiendomsnæringen og i oljesektoren.

Lene Berger Henriksen

Lene Berger Henriksen
Byplanlegger i Rambøll Bergen

Lene Berger Henriksen jobber som byplanlegger i Rambøll i Bergen og er prosjektleder for flere store byutviklingsprosjekter. Lene har en mastergrad i økonomisk geografi, regional utvikling og byplanlegging fra Universitetet i Bergen.

Maria Molden

Maria Molden
Byarkitekt, Bergen kommune

Molden er utdannet sivilarkitekt ved Arkitekthøgskolen i Oslo. Hun har arbeidet som arkitekt, byplanlegger og tettstedsutvikler, og har vært lærer ved Institutt for Urbanisme ved Arkitektur- og designskolen i Oslo (AHO) og på Bergen Arkitekthøgskole samt ved Høyskolen i Bergen (HIB).

Ole Herbrand Kleppe

Ole Herbrand Kleppe
Konserndirektør BOB Eiendomsutvikling

Ole H. Kleppe har 20 års erfaring innen by- og områdeutvikling. Siden 2005 har han hatt ansvaret for utviklingen av Damsgårdssundet – morgendagens bydel – i Bergen.

Maria Bos

Maria Bos
Leder for strategi og bærekraft i BKK

Maria Bos er har en mastergrad fra NHH, og er ansatt som leder for strategi og bærekraft i BKK. Hun har tidligere jobbet med innovasjon og utvikling i BKK og DNB, og sitter også i flere styrer i BKK-konsernet.

Linn Cecilie Moholt

Linn Cecilie Moholt
Leder for gjenvinningstjenester, Bergen interkommunale renovasjonsselskap (BIR)

Linn Cecilie Moholt er leder for gjenvinningstjenester i Bergen Interkommunale Renovasjonsselskap (BIR). Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har tidligere ledet digitaliseringsarbeidet i Equinor og selskapet Karsten Moholt AS som leverer smart og systematisk vedlikehold av roterende maskineri.

Tor Instanes

Tor Instanes
Administrerende direktør i GC Rieber Eiendom AS

Siviløkonom og Excecutive MBA i strategisk ledelse fra NHH. Han ble ansatt i GC Rieber Eiendom i 2002 og har hatt rollen som administrerende direktør siden 2013. Instanes har flere styreverv internt og er styreleder i Kingsbay AS (eid av Klima- og miljødepartementet).