Anja Myreng Skaran og Tor Lindholt Entro

Vet du hva du bruker mest energi på?

 

Sammen med kollega Tor Lindholt holdt Anja kurs i energiledelse og praktisk energiarbeid i Oslo 6. juni i samarbeid med NITO. Der fikk deltagerne en innføring i hvordan du kan gå systematisk til verks og ikke minst høre praktiske eksempler på hvordan mange av Entros kunder har lykkes med sitt energiarbeid.

 

Energi og miljø – et lederansvar

Uten et system for å kartlegge og analysere hva som påvirker bruken av energi i en virksomhet, vil analysen være helt avhengig av hvem du spør. En driftstekniker som har ansvaret for å følge opp driften av de tekniske anleggene i et bygg vil ha et helt annet bilde av hva som er årsaken til effekttopper eller høyt energiforbruk enn en HR-ansvarlig eller en finansdirektør.

– Det er veldig mange beslutninger i en organisasjon som påvirker energibruken. En HR-ansvarlig som pålegger medarbeidere overtid i en periode eller en finansdirektør som bestemmer seg for å kutte i vedlikeholdsbudsjettet påvirker energibruken uten at de nødvendigvis vet om det, sier Tor Lindholt, seniorrådgiver i Entro.

Energisparing – det mest kostnadseffektive klimatiltaket

Flere internasjonale studier viser at energieffektivisering og optimalisering av energibruken både er det enkleste og billigste klimatiltaket. Energieffektivisering har vært på den politiske agendaen over lang tid og Stortinget vedtok i 2016 et mål om å spare 10 TWh i eksisterende bygg innen 2030.

– Alle virksomheter som ønsker å bli mer bærekraftige og bruke dette til å styrke konkurransekraften sin framover, bør begynne å jobbe systematisk med å redusere energibruken, mener Lindholt.

Han påpeker at det er innenfor energibruk det ofte er mest å hente for veldig mange virksomheter.

– Du får mye igjen for arbeidet du legger ned – både i kilowattimer og i reduserte kostnader til drift. Har du innført energiledelse kan du dessuten bruke den samme systematikken til å å kartlegge og gjennomføre miljøtiltak som både kan være vanskeligere å få til og hvor investeringene kan ha lengre nedbetalingstid, legger han til.

Entro hjelper deg i gang

Kurset i energiledelse og praktisk energiarbeid den 6. juni ble utviklet med bakgrunn i erfaringer Entros rådgivere har fra ulike energi- og miljøprosjekter i eksisterende bygg gjennom mange år. I tillegg til å hjelpe kundene våre med å innføre energi- og miljøledelse, bistår vi også virksomheter med å utarbeide klimagassregnskap, lede prosesser med å utvikle energi-, miljø- og bærekraftsstrategier, utarbeide handlingsplaner og ikke minst gjennomføre helt konkrete energi- og miljøtiltak.

– Styrken vår er jo at vi kan hjelpe virksomheter med å få oversikt over hvilke energi- og miljøtiltak det lønner seg å starte med. Ordet «bærekraft» kan for mange virksomheter bli noe stort og uhåndterlig. Vi bryter arbeidet med bærekraft ned i håndterlige energi- og miljøtiltak som lønner seg – både for virksomheten og for miljøet, sier Lindholt.

Vil du vite mer om hvordan Entro kan hjelpe din virksomhet å bli mer bærekraftig? Les mer om våre rådgivningstjenester her