Universitetet i Oslo sparte nesten 10 millioner kroner – uten en eneste investering

I et samarbeid med Entro er energiforbruket redusert med nesten 10 prosent i løpet av ett år. Besparelsene er oppnådd utelukkende gjennom optimalisering av driften, det vil si gjennom en bedre utnyttelse av de tekniske anleggene og styringen av disse.

– Det faglige løftet som prosjektet har gitt de ansatte ved driftsavdelingen, har også gitt et bedre arbeidsmiljø forteller seksjonssjef ved bygningsdrift ved UiO, Steffen Hellesøe. Nå går det litt prestisje i å oppdage og utnytte nye forbedringsmuligheter. De faglige utfordringene har en positiv effekt på humøret, folk backer opp og roser hverandre og det blir et viktig bidrag i å gjøre UiO til et grønnere og mer miljøvennlig universitet.

– Besparelsene er oppnådd uten investeringer i tekniske anlegg. Entros prosjektleder Tor Lindholt forteller at de har vært tro mot prinsippet om å gå etter de lavest hengende fruktene først, det vil si de tiltakene som gir mest igjen for pengene for oppdragsgiver. Dette første året er det kun satset på driftsstøtte og driftsoptimalisering. Fokus har vært på å utnytte de ressursene som allerede finnes, på opplæring av driftspersonalet og optimalisering av eksisterende utstyr og styringssystemer.

Forbedringsprogrammet startet med en befaring av de største byggene og gjennomgang av alle styringssystemer sammen med driftsteknikerne. Deretter ble alle innstillinger av ventilasjon, energi- og vannforbruk kontrollert og justert for å finne de optimale innstillingene, både økonomisk og driftsmessig. På den måten fikk de som har ansvaret for den daglige driften en økt bevissthet om sparepotensialet ved å gjøre de riktige tilpasningene. Det sikrer at kompetansen er godt forankret i organisasjonen, også etter at rådgiverne har avsluttet sitt arbeid. Dette prosjektet dreier seg rett og slett om å investere i UiOs driftere og den investeringen har gitt en fantastisk avkastning, avslutter Tor Lindholt.