Befaring tekniske anlegg

Start det nye året med et kurs

Asbjørn Olsen driftsleder ved Asker Panorama har gått på kurs i driftsoptimalisering hos Entro
–  Selv om jeg har mange års erfaring som driftsleder synes jeg det var veldig nyttig å gå på kurs hos Entro da jeg tok over driften av Asker Panorama. Dette er et BREEAM Excellent bygg med mange og avanserte tekniske anlegg. Fra før har jeg erfaring fra å drifte eldre bygg med langt enklere og færre tekniske anlegg, forteller Asbjørn Olsen i Oxer Eiendom.

Godt inneklima, fornøyde leietakere og lavere energikostnader er viktig for de fleste byggeiere. For å få til dette må driftsorganisasjonen ha høy kompetanse og gjennomføringsevne. Våren 2020 tilbyr Entro kompetansesenter følgende kurs:

Kurs 1: Energi, effekt og tekniske anlegg i bygg

Kurset er rettet mot medarbeidere som har ansvaret for drift av tekniske anlegg og egner seg spesielt godt for deg som nylig har fått ansvaret for drift av flere og mer avanserte tekniske anlegg enn tidligere eller trenger å friske opp kunnskap.

På kurset lærer du:
 • Hva påvirker energibruken i et bygg?
 • Hvorfor får du høye effekttopper?
 • Ventilasjonsanlegg – vanlige feil og gode råd om drift
 • Oppvarmingssystemer i bygg
 • Kjølesystemer
 • Snøsmelteanlegg
 • SD-anlegg – instillinger og feilsøk
 • Energioppfølgingssystemer (EOS) – hva det er og hva du kan bruke det til

Kurset går over fire uker, tre timer én gang i uka (totalt 12 undervisningstimer)

Kurs 1 starter:
23. januar i Trondheim
3. mars i Oslo
12. mars i Bergen
Gå til Entros kurskalender for påmelding og mer informasjon 

 

Kurs 2: Inneklima og energieffektiv drift av bygg

Kurset «Bedre inneklima og mer energieffektiv drift» starter 12. mars i Oslo, Trondheim og Bergen er rettet mot medarbeidere som har ansvaret for drift av tekniske anlegg i bygg. For å kunne delta på dette kurset må du enten ha deltatt på Entros kurs «Energi, effekt og drift av tekniske anlegg» (kurs 1) eller ha lang erfaring fra drift av tekniske anlegg, bruk av SD-anlegg og være avansert bruker av et energioppfølgingssystem (EOS)

På dette kurset lærer du om:
 • Hvordan få til et godt samspill mellom de tekniske anleggene i et bygg
 • Varmegjenvinning av luft fra ventilasjonsanlegget
 • Fyringskurver og effektstyring i SD-anlegget
 • Drift gjennom året – hvordan løse utfordringene de ulike sesongene byr på
 • Hvordan optimalisere driften av et bygg ved hjelp av SD-anlegget
 • Energiberegninger – hvordan vet du hvilke tiltak som vil gi størst effekt på energforbruket i bygget?
 • Hvordan bruke energioppfølgingssystemet til å finne og rette feil og følge opp energitiltak

Kurset går tre timer i uka over fire uker, tilsammen 12 undervisningstimer. Befaring i et eksempelbygg er inkludert i prisen.

Kurs 2 starter 12. mars Trondheim og 22. april i Oslo.

 

Gå til Entros kurskalender for påmelding og mer informasjon

Kurs i energioppfølgingssystemet Entro Optima Energi

Entro tilbyr to kurs i energioppfølgingssystemet Entro Optima Energi:

 • Grunnleggende kurs 24. februar, Oslo
 • Kurs for viderekommende 26. februar, Oslo

Vi anbefaler alle nye brukere av Entro Optima Energi å ta det grunnleggende kurset. I dette kurset lærer du hvordan du skal tolke grafene, hvordan du leser av timeverdier og ET-kurver for bygget ditt. Kurset for viderekommende anbefaler vi til deg som skal gjøre mer avansert analyse av energiforbruket, har ansvaret for å følge opp investeringer i energitiltak eller for drift av og feilsøk i tekniske anlegg.

Gå til Entros kurskalender for påmelding og mer informasjon

Skreddersydde kurs for din virksomhet

Entro kan skreddersy kurs til din virksomhet og holde kurset i virksomhetens egne lokaler.

Ta kontakt med oss for å be om et tilbud

 

Om kursholderne:

Entros kursholdere har selv mange års erfaring med drift og forvaltning av både private og offentlige bygg før de begynte i Entro. Alle kursholderne jobber til daglig med rådgivning innenfor drift og optimalisering av tekniske anlegg, bruk av SD-anlegg og avansert bruk av ulike energioppfølgingssystemer (EOS).