Barn i barnehage. Foto: mike-fox-467489-unsplash

Slik får du jevn innetemperatur om våren

1. Sjekk at brytere står på «auto» 

Mange varme- og ventilasjonsanlegg står på døgnet rundt, hele året. Ikke bare gir det høye energikostnader, det bidrar også til at det i perioder blir altfor varmt og at de som jobber eller går på skole i bygget får mye vondt i hodet. 

Sørg derfor på at innstillingsbryterne på både ventilasjons- og varmeanleggene står i «auto» og ikke «på».

2. Sett ned innblåsingstemperaturen i ventilasjonsanlegget

Dersom brukerne synes det blir for kjølig i rommet, er det bedre å justere temperaturen med varmeanlegget enn ved å øke innblåsingstemperaturen i ventilasjonsanlegget. De fleste har et ventilasjonsanlegg med omrøring hvor luftinntaket er plassert høyt oppe på veggen eller i taket. Er temperaturen for høy på den friske luften som blåses inn i rommet, vil den friske, varme luften forbli oppunder taket og ikke komme personene i rommet til gode. Som en tommelfingerregel bør innblåsingstemperaturen ligge to grader under ønsket innetemperatur.

3. Husk å skru av varmen

Når det blir varmere i været og temperaturen er mellom 10 og 13 grader i snitt over døgnet, kan du prøve deg fram med å skru av varmekilder. Husk at du aldri klarer å gjøre alle fornøyd, særlig ikke om våren.