Prisjuks i kraftbransjen – Entro har løsningen

Dette gjelder i hovedsak innkjøpsprisavtaler på privatmarkedet, men også bedrifter, da særlig i SMB-markedet (små og mellomstore bedrifter). Forbrukerrådet og Forbrukerombudet representerer kun privatpersoner, og næringskunder blir mer eller mindre overlatt til seg selv.

Entro kontrollerer årlig 51 000 energifakturaer til en verdi av 655 MNOK. 

Entro innehar kompetansen, forståelsen og verktøyene for å kontrollere alle elementene i energifakturaen, og er dermed landets største kompetansemiljø på energifakturaer og oppfølging av energikostnader.

I hele 9 av 10 tilfeller finner vi at det faktureres skjulte påslag i forhold til det som er oppgitt i avtalen, eller overprisede priselementer i forhold til markedspriser. Mange av disse kundene har Entro hjulpet over på en bedre kraftavtale, eller bistått med reforhandling av eksisterende kraftavtale. Entro har kontrollert flere kraftavtaler det siste året, og for kunder med et årsforbruk på mellom 700 000 kWh og 3 GWh, har vi funnet besparelsespotensiale på mellom 55% og 87% bare i påslag og faste avgifter og gebyrer. Dette utgjør mellom 23 000 og 220 000 kroner (eks. mva) årlig for disse kundene.

Entro kan betrygge alle sine kunder som har brukt våre rådgivere ved inngåelse av kraftavtaler – og som i tillegg har avtale om faktura-/kostnadskontroll – om at disse avtalene ikke inneholder slike skjulte påslag eller «hemmelige tillegg», og at de blir fakturert i henhold til avtale og med de riktige forutsetningene.

Er dere usikre på om deres bedrift har en god kraftavtale, eller om dere betaler mer enn det som faktisk er avtalt med deres kraftleverandør? Ta gjerne kontakt med Stian Vollan-Hansen (Mob 481 78 846), vi bistår gjerne med å sikre at du får riktig pris på energileveransene dine!

 

Les mer om våre fakturakontrolltjenester her.