Hvordan få riktig innetemperatur?

Hva kan du gjøre og hva bør du tenke på?

Når utetemperaturen er over 26°C så er det i mange tilfeller mer behagelig for leietakerne hvis innetemperaturen er høyere enn 22°C (mange ventilasjonsanlegg styrer etter dette i avtrekk) og hvis ikke ventilasjonen blåser inn med 17°C. Ved uheldige tilfeller kan dette føre til ubehag og sykemeldinger.

Det finnes optimale temperaturer som man bør prøve å etterstrebe – men det viktigste er å spørre brukerne.

90% kan bli fornøyde

Maksimal fornøydhetsgrad er 90%, altså er det alltid noen som ikke er topp fornøyd med inneklima. Forsøker man å gjøre de 10% fornøyd som sender klager, vil andre bli misfornøyd.

  • Ved en utetemperatur på 25°C vil 90% være fornøyd dersom innetemperatur er mellom 23°C og 28°C (det gjør altså ingenting å slippe opp innetemperaturen litt)
  • Dersom man forsøker å holde 22°C inne vil nesten halvparten av brukerne av bygget begynne å fryse
  • Ved en utetemperatur på 30°C vil 90% være fornøyd med en innetemperatur mellom 24°C og faktisk hele 30°C
Hvordan kan du styre dette?
  1. Juster setpunkt for ventilasjon – tilluft opp mot 20°C, avtrekk 24-26°C (maks 20°C i tilluft)
  2. Reduser luftmengdene om ettermiddagen når det er som varmest (når temperaturene blir over 26°C ute, vil ventilasjonsanleggene slite med å levere ønsket tilluft). Det kan i noen tilfeller være bedre når man reduserer luftmengden slik at man ikke ventilerer ut den nedkjølte luften i lokalene
  3. Start ventilasjonen om natten for å bruke den kalde natteluften til å kjøle lokalene og bygningskroppen – her finnes spesielle program som de fleste SD-leverandører har, men få bruker dette. Det man må passe på er at man ikke bruker massevis energi for å kjøle (eller for den delen varme) luften
Hva med kjøling til data- og koblingsrom?

I mange tilfeller er setpunkt i data- og koblingsrom satt til 20°C. Dette er i utgangspunktet etter en gammel standard, da dagens datautstyr tål varme bedre og avgir mindre varme enn tidligere. I dialog med IKT så kan man som regel høye dette til 23°C. Dette er en bedre temperatur da omgivende vegger har mest trolig denne temperatur – men det er viktig at man undersøker hvilken temperatur man har foran og bak datautstyret. Dette er det som er avgjørende for hvor høy temperatur man kan ha i rommet (som regel måles romtemperatur på veggen vid døren). Snakk med IKT!

Ta kontakt med oss om det er noe du undrer over eller trenger hjelp med!