Kurs i energieffektivisering, tekniske anlegg og SD-anlegg

Kurs 1: Innføring i energi, tekniske anlegg og SD-anlegg

Målgruppen for kurs 1 er vaktmestere med driftsansvar, byggdriftere som ønsker oppfriskning i kunnskap eller nye driftere. Du får en grundig innføring i drift av tekniske anlegg og hvordan du bruker et SD-anlegg, samt et innblikk i hva som påvirker energibruk i bygg.

Kurs 2: Optimalisering av byggdrift og energiforbruk

Målgruppen for kurs 2 er erfarne driftere eller driftere som har gjennomført Entro kompetansesenter kurs 1. Kurset gir deg kompetanse i å optimalisere de tekniske anleggene og driften av bygget slik at du reduserer energibruken.

Kursoppsett

For å sørge for at du får et varig kompetanseløft, er kursene lagt opp som 3-timerskurs som går over 4 uker. Mellom hvert kurs får du en en liten øvingsoppgave du skal løse og hvor du bruker ditt eget bygg som eksempel. Du må til slutt gjennom en avsluttende test for å bestå.

Kurs 1: Innføring i energi, tekniske anlegg og SD-anlegg

Kurs 2: Optimalisering av byggdrift og energiforbruk

Om kursopplegget
  • Kursene avholdes 3 timer/uke over 4 uker, i arbeidstiden. Ettermiddagskurs kan settes opp ved stor etterspørsel
  • Øvingsoppgave (ca 1 time/uke) gir drifter mulighet til å fordøye kunnskap samt utøve kursteorien til egne bygg
  • Maks 8 deltakere per kurs gir personlig oppfølging
  • Vi setter opp egne bedriftsinterne kurs ved forespørsel
Pris

Kr. 9 900 per deltaker
10% rabatt gis på Kurs 2 om man melder seg på begge kursene samtidig

Inkludert i prisen er kursmateriell, drikke og enkel servering.

Sted

Kurset blir arrangert i Schweigaards gate 10, Oslo

Ønsker du at vi setter opp tilsvarende kurs i Trondheim eller Bergen?

Tidspunkt

Det vil gå tre parallelle kurs, og deltakere velger en bestemt dag. Ved sykdom/uforutsette hendelser kan deltakere delta en annen kursdag den aktuelle uken.

Kurs 1: uke 11-14

Tirsdager, kursstart 12. mars, kl. 12.00-15.00
Onsdager, kursstart 13. mars, kl. 09.00-12.00
Torsdager, kursstart 14. mars, kl. 09.00-12.00 [FULLBOOKET]

Kurs 2: uke 17-20

Tirsdager, kursstart 23. april, kl. 12.00-15.00
Torsdager, kursstart 25. april, kl. 09.00-12.00 [FULLBOOKET]

Ved stor etterspørsel settes det opp flere kurs.

Avbestilling

Påmelding kan skje helt opp til kursstart, men husk at vi har en begrensning på maksimalt 8 deltakere per kurs. Ved avbestilling 30 dager før kursstart refunderes 100% av kursavgiften. Ved avbestilling inntil 15 dager før kursstart refunderes 50% av kursavgiften, mens ved avbestilling senere enn 15 dager før kursstart refunderes kurset ikke.

Påmelding

Meld deg på gjennom å trykke på knappen nedenfor eller ta kontakt med kursansvarlig Trine Tindeland (+47 991 65 783).