Bilde lånt av enova.no

Nye muligheter i Enova

Kartleggingsstøtte

Tidligere har Enova krevd et samlet areal på hele 50 000m2 for å få kartleggingsstøtte. Nå ønsker de å nå ut til enda flere bygg, og justerer kravet helt ned til 15 000 m2. Det vil si at mange flere av våre kunder, og til og med noen enkeltbygg har muligheten til å få støtte til helhetlig kartlegging av tiltak. Dette kan være tiltak som går på både energieffektivisering, redusering av effekttopper samt klimatiltak.

Ved innføring av energiledelse og EOS gis det en støtte på inntil 2 kr/m2. Dersom de også signerer en energitjenestekontrakt gis det støtte på inntil 4 kr/m2.

Les mer om programmet her.

Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg

Tidligere i år fjernet Enova støtteprogrammet for tiltak i eksisterende bygg. Dette var et program som flere av våre kunder har fått mye støtte gjennom opp i gjennom årene.

Heldigvis byttes dette programmet ut med «Beste tilgjengelige teknologi» i eksisterende bygg. Dette programmet fungerer på samme måte som forgjengeren, men nå vil Enova legge bort «hyllevaren» og heller sette krav til beste tilgjengelige teknologi på markedet. Beste tilgjengelige teknologi defineres som «mest effektive løsning for å forbedre energiytelsen og redusere utslipp av klimagasser knyttet til energibruk og lokal energiproduksjon i bygg».

På samme måte som før vil det bli en liste med predefinerte tiltak samt muligheter for å søke om egendefinerte tiltak.

Tiltak som støttes skal

  • Bidra til redusert klimautslipp (CO2-ekvivalenter)
  • Bidra til redusert energibruk
  • Bidra til lokal fornybar termisk energiproduksjon
  • Konvertering fra direkte elektrisk oppvarming til vannbåren varme tilknyttet varmekilde basert på fornybar energi eller fjernvarme

Søknadsportalen skal etter planen åpnes i mai i år og første søknadsfrist er 15. juli.

Den maksimale støttesatsen under dette programmet varierer fra 30-50% av godkjente kostnader. Støttenivået blir automatisk beregnet per tiltak i søknads- og rapporteringssenteret, basert på lønnsomhet, maksimale støttesatser og omfang av tiltak.

Få mer detaljer her.

Ønsker du hjelp til å søke Enovastøtte? Kontakt din kundekontakt eller Christina Skaatan på e-post eller mobil 464 24 520.