drift av bygg fra hjemmekontoret

Nå kan du få støtte til bedriftsintern opplæring

Fylkeskommunene overtok ansvaret for tilskuddsordningen bedriftsintern opplæring (BIO) fra NAV den 1. januar år. Det er denne tilskuddsordningen Stortinget nå har vedtatt å bevilge 400 millioner kroner til.

Les også (åpnes i ny fane): Enighet på Stortinget om tredje koronakrisepakke (Aftenposten)

Som følge av krisepakken regjeringen la fram 31. mars vil hver fylkeskommune få økt sin økonomiske ramme. Ikke alle fylkeskommunene har rukket å oppdatere retningslinjene sine ennå, men det er ventet at de fleste fylkeskommunene er klare til å dele ut kompetansemidler etter påske.

Hvem kan søke om støtte?

Enkeltbedrifter eller et samarbeid mellom flere bedrifter kan søke om støtte til kompetanse- og utdanningstiltak. Tilskuddsordningen er rettet mot bedrifter som står i fare for å måtte permittere eller si opp medarbeidere.

Hva kan du søke om penger til?

Midlene skal brukes til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser og permitteringer. Formålet med ordningen er å bidra til kompetanseheving både i bruk av digitale verktøy og omstilling av ansatte slik at bedriften på kort og lang sikt styrker sin konkurransekraft.

Entro tilbyr digital opplæring av driftspersonalet i bygg

De siste ukene har vi fått mange henvendelser fra kunder som ønsker seg kurs og samlinger som de kan delta på uten å måtte møte opp i våre lokaler. Vi utarbeider derfor i disse dager et digitalt opplæringstilbud som består av:

  1. Fire digitale driftssamlinger skreddersydd for din virksomhet
    • Samlingene blir gjennomført i Microsoft Teams eller i andre digitale verktøy dersom bedriften din allerede har valgt en løsning for gjennomføring av videomøter
  2. Tilgang til nettbasert undervisning og oppgaver mellom hver digitale driftssamling
  3. En avsluttende eksamen som du gjennomfører på nett

Entro kan også bistå bedrifter med å søke om tilskudd til bedriftsintern opplæring, gjerne i kombinasjon med støtte fra Enova til helhetlig kartlegging av bygg. Vi vet nemlig at ett av de viktigste tiltakene for å spare energi i bygg og dermed redusere kostnadene til drift, er at driftspersonalet har kompetanse slik at de er trygge på å gjennomføre tiltak på de tekniske anleggene.

Er du interessert i å diskutere et digitalt opplæringstilbud for driftspersonalet i dine bygg? Ta gjerne kontakt med Solveig Irgens ved Entros avdelingskontor i Oslo

 

Her kan du lese mer om tilskuddsordningene i de ulike fylkene:

Saken oppdateres. Oversikten over de ulike fylkene er sist oppdatert 2. april 2020.