Hvordan nå virksomhetens bærekraftmål

Lønnsom bærekraft

Blant mange virksomheter er det en oppfatning av at det å jobbe med bærekraftstrategier, miljø- og energiledelse er dyrt og krevende, og at det er vanskelig å se verdien av arbeidet. Men å realisere virksomhetens bærekraftmål kan for de fleste virksomheter være en veldig lønnsom affære, gjort rett.  Dette ser både vi og Newsec Basale i det arbeidet vi gjør med ulike virksomheter.

Norge har et 10 TWh mål og det at flere virksomheter tilslutter seg Eiendomssektorens veikart mot 2050 og arbeider systematisk med å oppfylle de 10 strakstiltakene som anbefales. Dette er tiltak som vi i Entro anser som viktige, og vi jobber sammen med blant annet Newsec Basale for at deres kunder skal kunne få bedre og mer bærekraftige bygg, og det på en lønnsom måte.

Når Norge sitt mål?

Vi i Entro jobber aktivt med at våre kunder skal kunne bidra til at Norge når målet sitt, samtidig som vi ønsker å påvirke rammebetingelsene som legger til rette for at virksomheter skal kunne nå målene på en lønnsom måte. Det skal være lønnsomt og attraktivt å bli bærekraftige for virksomheter.

Veien til målet

Bærekraftmål 17 – Samarbeide for å nå målene. Det er dette virkemiddelet vi og Newsec Basale benytter sammen for å nå Bærekraftmål 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon.

Linker

Newsec Basalerapporten og artikkelen «Lønnsom bærekraft» kan leses her

Strakstiltakene for boligutviklere, og små og store byggeiere, finner du her

Bærekraftmål 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon

Bærekraftmål 17 – Samarbeid for å nå målene