Ingen klarer å redde verden alene, vi må samarbeide!

Årets Entroseminar

Administrerende direktør i Entro, Børge Nilssen, startet dagen  med å presentere hvilke utfordringer vi står ovenfor i dagens samfunn, og noen korte utdrag fra FNs klimarapport, som ble presentert i forrige uke. Rapporten var nok skremmende for mange, og det fortsatte i samme retning da vi fikk presentert «Veien mot lavutslippssamfunnet» av Even Bjørnstad i Enova. Vi fikk presentert etablerte trender, og trender under oppseiling, i samfunnet i dag. Vi så at det er stadig mer urbanisering, vi flytter stadig nærmere hverandre, og spesielt i byer.

Det er en gledelig trend at transporten blir grønnere og grønnere. Dette er ting som skjer, men som nødvendigvis ikke hjelper oss i veien mot lavutslippssamfunnet.

«Teknologiske innovasjoner alene er ikke tilstrekkelig til å realisere lavutslippssamfunnet»
Even Bjørnstad, Enova

Så hva kan vi da gjøre? Heldigvis presenterte Even også trender under oppseiling, som vi tror at kan være med å hjelpe oss videre. Her ble det blant annet pekt på å leie tjenester fremfor å eie selv, robotisering og ikke minst digitalisering.

Science fiction

Neste foredragsholder på programmet var Håvard Moster, kommersiell leder i Entro, som presenterte «Energioppfølging 4.0». Håvards presentasjon som handlet om en science fiction-løsning på energioppfølging, hvor bygg lærer av bygg, er til dels selvlærende og som predikerer energiforbruket i forkant av bruken av bygget. Håvard tok oss gjennom fire paradigmeskifter, som endte i tiden vi er inne i nå.

Fra science fiction energioppfølging gikk turen videre til «Digitale bygg», presentert av Till Christopher Lech fra SINTEF Digital. Till presenterte flere dimensjoner av BIM – bygningsinformative modeller. Det er ingen grenser for hvor mye disse modellene kan inneholde. Foreløpig var BIM XD siste dimensjon. BIM XD er en bygningsmodell med en komplett digital tvilling, som tar for seg hele livssyklusen til bygget. Det er digitalisering og bærekraft satt i harmoni! Till fortalte også om DigiBuild, som er et prosjekt med et mål om å utvikle kunnskap om hva en heldigitalisert byggeprosess innebærer. Her kom det veldig tydelig fram at en aktør ikke klarer å løse verdensproblemene alene, eller om aktøren tviholder på egne data assets. Till er tydelig på at vi er sterkere sammen, og at samfunnet i dag er avhengig av at vi deler data, for å lære av hverandre.

Vi står sterkere sammen

Det var en tydelig melding fra samtlige foredragsholdere at vi står ovenfor et samfunnsproblem, alle sammen, og at vi står sterkere om vi går utfordringene i møte sammen. Vi må dele, samarbeide og lære av hverandre dersom vi skal klare å nå målene vi har satt oss!

«Alle må digitalisere, vi må gjøre det sammen, og vi må bruke hele verdikjeden»
Anett Andreassen, prosjektdirektør for DigiBygg i Statsbygg

DigiBygg er et prosjekt som gjør livssyklusen til bygget digital. Helt fra planleggingen til rivning. Anett Andreassen ga oss en positiv boost i at denne digitaliseringen allerede er i gang. Vi fikk se film fra byggingen av en skysstasjon på Gol, som er heldigitalisert.

Fremtiden er digital

Det er oppløftende å høre at fremtiden ikke ser helt svart ut. Det har vært en enorm utvikling de siste årene, og vi vet hva som må gjøres: digitalisere! Drifteren trenger ikke å lete etter feil dersom man har en digital modell som kan finne den for oss. Digitale modeller, som til enhver tid er oppdatert, reduserer også feil i byggeprosessen. Veikartet for lavutslippssamfunnet fra Norsk Eiendom viser også at byggebransjen kan komme seg ut av «40%-statusen».

Som flere andre av foredragsholderne, peker også Anett fra Statsbygg på viktigheten av å gjøre noe sammen, og ikke minst høre på brukerne. Det nytter ikke at en gjeng med teknologer utvikler teknologiske løsninger for seg selv. Vi må samarbeide med sluttbrukeren. Det er viktig å presentere teknologien som en løsning på utfordringene til de som ikke ser på teknologi som en løsning.

Hvordan skal vi klare det her?

Entroseminarets første dag ble avsluttet med en oppsummering fra Marit Pedersen, CFO i Entro. Hun fortalte om at hun hadde sunket litt i stolen etter første foredrag, litt demotivert og med spørsmålet «hvordan skal vi klare det her?». Vi står ovenfor store utfordringer, men også Marit var av oppfatning at dette skal vi klare, og vi skal klare det sammen!

Verdens smarteste bygg!

Entroseminarets andre dag startet med en liten konkurranse som pågår mellom to store aktører innenfor smarthus. Denne strider likevel ikke mot oppsummeringen av dag 1, om at vi må samarbeide. Første ut var Stig Tore Røe fra Siemens, som presenterte «Lysgården – Verdens smarteste bygg i Trondheim?».


Tord Solvoll
fra Entra presenterte «Powerhouse – Norges smarteste bygg?». To av Norges, og kanskje verdens, smarteste bygg, er med andre ord under oppføring, i Trondheim! Begge prosjektene er samarbeid mellom flere store aktører. Det ble igjen nevnt at «kjernen er å lykkes sammen»!

Både Lysgården og Powerhouse ble presentert som prosjekter som salen tidligere kun har sett på film. Dette er i ferd med å bli en realitet, og vi gleder oss til å, forhåpentligvis, få en ny presentasjon når byggene har vært i drift en periode.

Barna setter standarden

Som en avslutning på seminaret fikk vi besøk av de som skal ta over denne jordkloden etter oss. To representanter fra Miljøagentene fortalte om deres drømmer om å bli marinbiolog og å dra til Svalbard for å se isbjørn, og ba om at vi som kan, gjør tiltak nå, for at disse drømmene kan gå i oppfyllelse. De kom med konkrete tiltak til hva vi kunne bli bedre på, som å fly mindre, for at ikke bare de skulle få leve i en god, sunn og bærekraftig verden, men også barna etter dem. Dette var en fin avslutning og refleksjon over det vi kan gjøre noe med – stå sammen for å skape en bærekraftig verden!

Entroseminaret 2019

Vi vil med dette presentere en smakebit på tema til neste års seminar:

FNs Bærekraftsmål 17; samarbeid for å nå målene! Vi håper å se dere i Bergen 22. og 23. oktober 2019.