Framtidens bygg er allerede bygget

For å stoppe klimaendringene er det vel så viktig å ta vare på det vi har som å investere i noe nytt. I diskusjonene om hvordan vi skal løse klimautfordringene er svaret ofte noe som er nytt: ny teknologi, nye krav, nye måter å samarbeide på og ikke minst, NYE bygg.

Det er allerede knapphet på de materialene vi bruker til å bygge nye bygg. Om få år vil det være tomt for kobber og sink, edle metaller som blir brukt i blant annet tekniske installasjoner i bygg. Knapphet på sand vil etter hvert gjøre det vanskelig å produsere nok betong. Listen over ressurser det snart er slutt på blir lengre og lengre for hvert år som går.

I Entro er vi opptatt av å ta godt vare på og utvikle de byggene som allerede står. Hvordan forlenger vi levetiden på bygg, hvordan kan vi ta i bruk byggene på andre måter enn det de var tenkt som og hvordan utvikler vi byggene våre til å møte framtidens behov?

På programmet stod følgende foredrag:

Solveig Irgens, energi- og miljørådgiver, Entro

Å ta vare på historien er det beste vi kan gjøre for framtiden (Last ned PDF)
Åke Appelkvist, drifts- og vedlikeholdsdirektør, Universitetet i Oslo

 

Nytt liv i gamle bygg gir bærekraftig byutvikling (Last ned PDF)
Linn Gjerde Syltern, prosjektleder i KLP Eiendom

 Odd Marius Elstad, leder for kunnskapsutvikling og strategi, Entro

Har du spørsmål om temaet eller om foredragene, ta kontakt med solveig.irgens@entro.no

Photo by Oliver Cole on Unsplash