Studenter i Bergen illustrasjonsfoto

Finner studenter løsningen på #byggfloken?

Hvordan må vi utvikle de byggene som allerede står slik at de møter framtidens behov? For framtiden ser unektelig litt trang, våt og varm ut. Flere og flere kommer til å bo i by. Altså må vi klare å gjøre bedre nytte av arealet i byer og samtidig ivareta behovet for dagslys og grøntområder. Vi kan ikke fortsette å sløse med rent vann og energi slik vi gjør i dag og må finne bedre måter å drifte byggene våre på uten at det går utover inneklimaet. En større andel av oss kommer til å være over 70 år. Altså må byggene våre være tilpasset og tilgjengelige for folk med ulike funksjonsnedsettelser. Og ikke minst, må byggene våre tåle et stadig våtere og villere klima.

Det enkleste ville sikkert være å rive og bygge nytt vil du kanskje tenke? Men: Riving av bygg skaper store mengder avfall.  Produksjon av byggevarer, og kanskje spesielt betong, medfører store klimagassutslipp.  Det samme gjør transporten av byggevarer til byggeplass. I løpet av selve  byggeprosessen går det med store mengder energi og drivstoff til anleggsmaskiner og byggtørkere for å nevne noe. Dessuten er det allerede knapphet på mange av de materialene vi bruker til å bygge nye bygg. Om noen år det for eksempel slutt på kobber, sink og andre edle metaller som blir brukt i de tekniske anleggene i bygg.

Spør studentene til råds

Det er håp. Under Entroseminaret 22. – 23. oktober vil du få høre om konkrete prosjekter hvor mange av disse utfordringene er tatt tak i, om ikke løst. Du får også høre hvordan start up-selskaper i Proptech-miljøet i Bergen ser for seg at teknologi kan bidra. Og sist, men ikke minst, ønsket vi å spørre studentene i Bergen til råds. Hva ser de for seg at kan være løsningen på hvordan byer og bygg kan bli mer bærekraftige?

Derfor har vi invitert studenter innenfor alle studieretninger, juss, økonomi, teknologi, arkitektur, samfunnsvitenskap og historisk-filosofiske fag, til å svare på følgende spørsmål:

«I lys av din faglige bakgrunn, hvordan ser du for deg at vi kan løse klimautfordringene i eksisterende byer og bygg?»

Vinnerne får holde foredrag under Entroseminaret

For å delta i konkurransen må studentene utarbeide et foredrag på maksimum 20 minutter. I tillegg til å utforme lysarkene i presentasjonen, må studentene også legge inn manuset i notatfeltet slik at juryen kan vurdere innholdet i presentasjonen. Studentene kan samarbeide i grupper á maks 3.

Studenten(e) som vinner, får holde foredraget sitt under Entroseminaret. De tre beste studentene eller studentgruppene får gratis kurs hos SpeakLab.

 

Ønsker du mer informasjon?

Last ned invitasjonen til studentkonkurransen her (PDF).

Fristen for å levere inn besvarelsen er 4. oktober. Presentasjonen sender du inn til  rådgiver i Entro, Annika Rødeseike. Spørsmål om konkurransen kan også rettes til henne.

 

#Byggfloken