EU-taksonomien – hvordan angår den deg?

Den siste tiden har vi hørt mer om taksonomi enn vi noen gang gjorde i biologitimene på ungdomsskolen. EUs nye klassifiseringssystem for bærekraftige aktiviteter danner grunnmuren i EUs plan for bærekraftig finans, og er et regelverk for hvordan bedrifter skal drive med bærekraftsrapportering – som vil sette en stopper for ethvert forsøk på grønnvasking.

Annika Rødeseike i Entro har jobbet mye med taksonomien for å bedre kunne hjelpe våre kunder å etterleve miljøkrav og være konkurransedyktige også i framtiden

Men hvorfor bør du egentlig bry deg?

Hensikten med taksonomien er å gi banker, investorer og forsikringsselskap et godt beslutningsgrunnlag, og stimulere markedet for bærekraftige investeringer – et etterlengtet regelverk som for alvor vil bidra til å akselerere det grønne skiftet.

Annika Rødeseike i Entro har jobbet mye med taksonomien siden innholdet ble offentliggjort, da dette vil få stor betydning for Entro sine kunder i tiden framover.

– Forsikring, banker og investorer vil anse det som risikofylt å forsikre, låne ut til eller investere i bygg og eiendom som anses som «grå» og ikke «grønne». Dette er fordi krav fra myndigheter og marked gjør at bygg- og eiendomsmarkedet dreies mer i grønn retning, og bygg som følger dette bli ansett som mer attraktive da de bærer mindre risiko. Dette vil på sikt påvirke hele verdikjeden i markedet, ikke bare de største og mest toneangivende selskapene, forklarer Rødeseike, og utdyper:

– Er du underleverandør i et byggeprosjekt, kan du snart forvente at det stilles ESG-dokumentasjonskrav til deg.

Rammeverket består av en rekke indikatorer som vil gjøre det mulig å gjøre livsløpsanalyser av bygg og eiendom, og dermed vil det være enkelt identifisere hvilke bygg som er grå, og hvilke som er grønne.

Det er tre typiske konsekvenser for virksomheter som ikke har fokus på bærekraft:

  • Du risikerer å bli en uattraktiv kunde i egen bank, og få dårlige betingelser.
  • Tap av omdømme, fordi miljøkravene i kunde- og leverandørforhold blir strengere.
  • Rekruttering blir utfordrende, siden de klokeste hodene nå stiller tøffere krav til arbeidsgiveren sin.

Heldigvis trenger du ikke å ha kontroll på hele bærekraftsarbeidet selv.

– Entro har 30 års erfaring med å sikre at byggene til våre kunder er grønne, og dette kan vi bevise og dokumentere overfor både bank, forsikring og investorer. For byggeiere og forvaltere som prioriterer å sette seg inn i taksonomien (enten selv eller via samarbeidspartnere), samt rigger for en etterlevelse av kravene, vil vinne frem i markedet. Dette innebærer også å samarbeide oppover og nedover i verdikjeden. De som ikke gjør det, tar en stor risiko, avslutter Rødeseike.