Ett skritt nærmere selvstyrende bygg

Ecopilot® er installert på over 1000 bygg i Sverige med gode resultater. Nå tester Entro ut systemet på to bygg i Norge: ett i Asker utenfor Oslo og ett i Trondheim. Pilotprosjektene har hver fått 1 million kroner i støtte fra Enova.

Tester ut Entro Ecopilot® på bygg som allerede er energieffektive

Sparebank 1- bygget i Søndre gate i Trondheim ble kjent som Norges mest avanserte og energieffektive bygg da det stod ferdig i 2010. Likevel regner E.C. Dahls Eiendom med å redusere energi- og effektforbruket med 8% på ett år når de nå skal teste ut systemet Entro Ecopilot.

Oxer Eiendom regner med å redusere energi- og effektforbruket med 17% i fellearealene i Asker Panorama utenfor Oslo, et bygg med miljøklassifiseringen BREEAM Excellent og energiklasse B. Største leietaker er Kongsberg Gruppen, i tillegg til flere mindre teknologiselskaper og Oxer Eiendom selv.

Viktigst at leietakerne er fornøyd med inneklima

– Det viktigste for oss er fornøyde leietakere. Mange av dem som jobber her har lange arbeidsdager og da er et godt inneklima desto viktigere for både helse og trivsel, understreker eiendomssjef i Oxer Eiendom, Ole-Jørgen With Stenmark.

I 2019 brukte Oxer Eiendom 2,7 GWt  direktevirkende elektrisitet til drift av Asker Panorama. Det tilsvarer 83,4 kWt per m2, rundt 40% mer enn det som ble lagt til grunn i energiberegningen for bygget.

– Én ting er å redusere energi- og effektforbruket, men vi håper jo også at Entro Ecopilot skal gi oss enda bedre oversikt og mulighet til å styre inneklimaet bedre og at oppfølgingen av de tekniske anleggene i større grad kan skje automatisk, sier Stenmark.

Entro Ecopilot gjør bygget smartere

– Det første året med Entro Ecopilot® må vi justere de tekniske anleggene gjennom alle sesongene. Systemet lærer hvordan bygget «oppfører seg» ved ulike værforhold og etter ett år vil bygget styre seg selv, forteller Entros prosjektleder for uttestingen i Asker Panorama, André Løvlund.

Entro Ecopilot ble installert i Asker Panorama i begynnelsen av april . Inntil nylig har systemet logget data, men fra juni gikk prosjektet inn i en første fase med justering og kvalitetssikring.  Den første gjennomgangen av Entro Ecopilot viste flere avvik i samspillet mellom de tekniske anleggene; En ventil som var stengt, et spjeld som stod åpent, for høy temperatur på tilluften i garasjeanlegget, sensorer som viste feil verdier. Alt i alt avvik som påvirker om ventilasjonsanlegg-, varme- og kjøleanlegg virker optimalt.

– Jeg synes Entro Ecopilot® virker veldig oversiktlig. Et bygg som dette har jo veldig mange komponenter og det er tidkrevende å passe på at alt fungerer optimalt, så vi ser fram til å få testet dette systemet ordentlig og følge med på hvor mye det er å hente, avslutter Stenmark.

 

Hvilke bygg egner Ecopilot seg for?

Ecopilot er en teknologi som i utgangspunktet er uavhengig av hvilken leverandør som har levert de ulike tekniske anleggene. Det er likevel noen bygg som egner seg bedre enn andre. Foreløpig har vi avdekket følgende kriterier i pilotprosjektene for at teknologien skal fungere godt:

  • Bygget må ha et SD-anlegg
  • Styringssystemene og undersentralene må være av nyere dato
  • Teknologien utnytter byggets termiske kapasitet og egner seg dermed best i bygg med tunge konstruksjoner og gjerne med noe eksponert betong, stein eller mur
  • Det bør være én romføler for temperatur per 100 kvadratmeter, litt avhengig av om bygget har mye åpent landskap eller mange cellekontorer

 

Må på befaring i bygget

Entro har allerede kartlagt en del bygg både i Oslo, Bergen og Trondheim for å finne ut om de er egnet for å installere Ecopilot.

– Én ting er om teknologien er egnet for et konkret bygg. En annen er om det er et kostnadseffektivt tiltak med en nedbetalingstid som kunden kan akseptere. For å finne ut det må vi på befaring i bygget, forteller André Løvlund.

På en slik befaring går Entros rådgivere gjennom en sjekkliste som leverandøren av Ecopilot har utarbeidet. Det er mulig å kombinere denne befaringen med en justering av de tekniske anleggene, slik at byggets eier uansett får nytte av befaringen uavhengig av om han velger å gå videre med å installere Ecopilot eller ikke.

Vil du se en demo av Ecopilot?

Oxer Eiendom har stilt Asker Panorama til rådighet for en demoversjon av Ecopilot slik at andre byggeiere kan se hvordan teknologien fungerer i dette bygget. Demonstrasjonen kan foregå som videomøte dersom dette er ønskelig. Byggeiere som er interessert i å se en demo før en ev. befaring i bygget kan ta kontakt med:

Oslo

André Løvlund
andre.lovlund@entro.no
Tlf 991 65 783

Bergen

Gard Morken
gard.morken@entro.no
Tlf 901 84 911

Trondheim

Ragnhild Schrøder
ragnhild.schroder@entro.no
Tlf 980 36 088

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asker Panorama

Eier: Oxer Eiendom AS

32 580 m2 (bruttoareal) fordelt over syv etasjer

Byggeår:         2013

Energiklasse:     B

Plass til 800 – 1000 arbeidsplasser

Varme- og kjøling hentes fra grunnen (energibrønner)

Konstruksjon:    Betong

Antall tekniske anlegg og systemer: 20 (derav 11 ventilasjonsaggregater)

 

 

Søndre gate 6 – 10 i Trondheim

Eier: E.C. Dahls Eiendom AS

19 000 m2 fordelt på fem etasjer

Byggeår: 2010

Energiklasse: B

Konstruksjon: Tre og stål, hulldekker i betong

Varmesystem: Fjernvarme

Antall systemer: 20 (derav 11 ventilasjonsaggregater)